„Každému člověku je jeho věk školou.“

Civilní obrana a ochrana měkkých cílů v obci

Číslo akreditace: AK/PV-378/2016 pro úředníky, AK/VE-213/2016 pro vedoucí úředníky

Vzdělávací kurz je určen pro starosty, tajemníky a další členy krizového managementu měst a obcí. Účastníci se seznámí s rozdíly mezi stávající koncepcí ochrany obyvatelstva ČR a koncepcí lokálního způsobu zajištění civilní obrany obyvatel. Dále zjístí možné vnitřní zdroje obce pro zvládání mimořádné situace vlastními silami. Dále se seznámí se způsoby ochrany měkkých cílů a zajištění bezpečnosti obyvatel v případě mimořádné události velkého rozsahu.

Číst více…

 • 1 den
 • Olomouc
 • Úředník, Vedoucí úředník, Neúředník
 • 2000 Kč bez DPH Kč
Civilní obrana a ochrana měkkých cílů v obci

Místo konání: Olomouc

Obsah:

 • Legislativní rámec – příslušná ustanovení Trestního zákona, Listiny práv a svobod a související legislativa
 • Stávající koncepce ochrany obyvatelstva České republiky
 • Alternativní koncepce – Civilní obrana obcí a měst (COOM) jako lokální způsob zajištění přípravy obyvatel na mimořádné události velkého rozsahu
 • Zajištění vnitřních zdrojů pro mimořádné situace – elektrocentrály, radiokomunikační zařízení, zdravotní potřeby, prostředky IPCHO, potravinové rezervy
 • Ochrana proti zbraním hromadného ničení. Kryty a úkryty – stálé a improvizované. Zmapování, vybavení, údržba.
 • Budování zón dlouhodobého přežití. Definování, nalezení, vybavení, fungování.
 • Ochrana měkkých cílů v obci – koncepce civilní bezpečnosti (CIB) a prevence kriminality, konfliktní situace a jejich řešení, vhodné a nevhodné prostředky osobní ochrany a obrany, spolupráce s bezpečnostními složkami
 • Zajištění bezpečnosti v případě mimořádné události velkého rozsahu – hlídky občanské svépomoci, civilní stráž,…

Kurz je realizován online prostřednictvím aplikace TEAMS. Účastníkům bude do emailu doručena pozvánka s přístupem do online kurzu přes webové rozhraní TEAMS. Účastníci nemusí instalovat žádnou dodatečnou aplikaci.

Objednat se na kurz

Kdo kurz vyučuje

Mgr. Aleš Přichystal

Mgr. Aleš Přichystal

konzultant krizového řízení a lektor • expert na problematiku prevence a zvládání krizových situací velkého rozsahu • mnohaleté praktické zkušenosti s krizovým managementem • lektor kurzů pro úředníky veřejné správy a samosprávy, starosty a zastupitele v rámci vzdělávacích projektů realizovaných Ministerstvem vnitra a Svazem měst a obcí ČR. • autor knihy "Přežít nebo zemřít" a mnoha publikací a článků • předseda organizace CIVILNÍ STRÁŽ z.s.

Co by vás mohlo zajímat

Jak se na kurz přihlásit?

Na konci podrobných informací o kurzu je vždy připraven přihlašovací formulář, které je nutné vyplnit a odeslat. Následně budete kontaktování ohledně dalších informací ke konání kurzu.

Jsou vaše kurzy akreditované?

Ano, všechny námi nabízené kurzy jsou akreditované MV pro průběžné vzdělávání úředníků a vedoucích úředníků. Číslo akreditace naleznete vždy u informací o příslušném kurzu.

Mohu se zúčastnit i když nejsem úředník?

Kurzy jsou koncipovány pro potřeby úředníků ÚSC, ale není problém, aby se jich zúčastnili další zájemci. Zájemci, kteří nejsou pedagogičtí pracovníci budou muse zaplatit kurzovné s 21 % DPH.

Jakým způsobem lze kurz uhradit?

Úhradou faktury na náš účet. Faktura Vám bude zaslána nejpozději v den konání kurzu.