„Takový je příští věk, jak jsou vychováváni příští jeho občané.“

Domácí násilí – ONLINE

Cílem je seznámit účastníky ze sociálních odborů – zejména z řad úředníků, kteří se věnují sociálně právní ochraně dětí, kde agenda domácí násilí a ochrana dětí před ním v rámci obcí spadá. Kurz seznamuje s problematikou domácího násilí a legislativou.
Číslo akreditace MV: AK/PV-136/2023 a AK/VE-71/2023
Číslo akreditace MPSV: A2022/0064-SP/PC

Číst více…

 • 1 den
 • Online kurz
 • Úředník, Vedoucí úředník, Neúředník
 • 2800 Kč (DPH 0 %) Kč
Domácí násilí – ONLINE

Online kurz prostřednictvím aplikace TEAMS – není nutné tuto aplikaci instalovat, přihlášení je možné přes webový prohlížeč. Účastníci dostanou před kurzem manuál pro použití této aplikace – jak se přihlásit, jak se zapojit do diskuze, jak klást dotazy apod.

 1. Úvod do problematiky domácího násilí a související legislativa
 2. Problematika domácího násilí – znaky domácího násilí, formy a výskyt domácího násilí.
  Osoba ohrožená a osoba násilná.
  Práce s osobou ohroženou domácím násilím, bezpečnostní plán.
  Právní úprava domácího násilí podle zákona č. 135/2006 Sb., včetně aktuálních statistik.
  Institut vykázání ze společného obydlí – podmínky použití, právní úprava.
  Institut předběžného opatření podle § 76b OSŘ – podmínky použití, právní úprava.
 3. Úloha intervenujících aktérů při ochraně proti domácímu násilí a jejich spolupráce
 4. Intervenční centra pro pomoc obětem domácího násilí – jejich úloha při řešení případů domácího násilí.
  Dopad domácího násilí na děti žijící v domácnosti, kde probíhá domácí násilí.
  Úloha orgánů sociálně-právní ochrany dětí při řešení případů domácího násilí – opatření na ochranu nezletilých dětí jako sekundárních obětí domácího násilí.
  Spolupráce státních orgánů při řešení případů domácího násilí – policie, justice, intervenční centra, orgány sociálně-právní ochrany dětí, vč. vzájemného vztahu oznamovací povinnosti a povinnosti mlčenlivosti, azylová zařízení.
 5. Trestní a přestupkové řízení
  Trestní řízení – včetně vybraných skutkových podstat trestných činů podle trestního zákona s důrazem na skutkovou podstatu trestného činu týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo domě, vč. soudní praxe.
  Přestupkové řízení ve věcech domácího násilí, vč. skutkových podstat souvisejících s ochranou dětí a rodiny.
 6. Dotazy a diskuze.

Objednat se na kurz

Kdo kurz vyučuje

Mgr. Jarmila Hasoňová

Mgr. Jarmila Hasoňová

Působí na pozici ředitelky organizace Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p.o., kde se věnuje problematice krizové intervence a problematice domácího násilí a spolupracuje jak s jednotlivými sociálními odbory ve Zlínském kraji, tak i s Policií ČR, pro které v této oblasti provádí také lektrouskou činnost.

Co by vás mohlo zajímat

Jak se na kurz přihlásit?

Na konci podrobných informací o kurzu je vždy připraven přihlašovací formulář, které je nutné vyplnit a odeslat. Následně budete kontaktování ohledně dalších informací ke konání kurzu.

Jsou vaše kurzy akreditované?

Ano, všechny námi nabízené kurzy jsou akreditované MV pro průběžné vzdělávání úředníků a vedoucích úředníků. Číslo akreditace naleznete vždy u informací o příslušném kurzu.

Mohu se zúčastnit i když nejsem úředník?

Kurzy jsou koncipovány pro potřeby úředníků ÚSC, ale není problém, aby se jich zúčastnili další zájemci. Zájemci, kteří nejsou pedagogičtí pracovníci budou muse zaplatit kurzovné s 21 % DPH.

Jakým způsobem lze kurz uhradit?

Úhradou faktury na náš účet. Faktura Vám bude zaslána nejpozději v den konání kurzu.