„Dobrý učitel, dobrý učeň, dobré učení mocně umění rozmnožuje.“

Specifika práce s drogově závislými klienty – ONLINE

Číslo akreditace MV: AK/PV-150/2020 pro úředníky a AK/VE-99/2020 pro vedoucí úředníky
Číslo akreditace MPSV: A2022/0610-SP/PC

Cílem vzdělávacího programu je seznámení s aktuálními a praktickými informacemi v otázce zneužívání návykových látek v naší společnosti. Hlavním tématem kurzu pak bude spolupráce adiktologických služeb s Orgánem sociálně-právní ochrany dětí s Probační a mediační službou. V rámci kurzu budou také uvedeny a diskutovány typizované kazuistiky těchto „sdílených“ klientů jednotlivých služeb – rodiče zneužívající návykové látky, ale také nezletilí klienti užívající návykové látky.

Číst více…

  • 1 den
  • Online kurz
  • Úředník, Vedoucí úředník, Neúředník
  • 2800 Kč (DPH 0 %) Kč
Specifika práce s drogově závislými klienty – ONLINE

Online kurz prostřednictvím aplikace TEAMS – není nutné tuto aplikaci instalovat, přihlášení je možné přes webový prohlížeč. Účastníci dostanou před kurzem manuál pro použití této aplikace – jak se přihlásit, jak se zapojit do diskuze, jak klást dotazy apod.

Obsah:

  • Základní informace o drogové problematice
    1. Přehled aktuální situace – epidemiologická data
    2. Faktory, které se podílí na vzniku závislosti
  • Rizikové faktory a znaky závislosti
    1. Specifika návykového chování dle typů látek (alkohol, stimulanty, konopné drogy, opiáty aj.)
  • Možnosti prevence a léčby závislosti (typy adiktologických služeb)
  • Práce s rodiči závislými na návykových látkách – příklady z terapeutické praxe
  • Spolupráce klientů adiktologických služeb s OSPOD.
  • Diskuze

Objednat se na kurz

Kdo kurz vyučuje

PhDr. Ondřej Skopal, Ph.D.

PhDr. Ondřej Skopal, Ph.D.

Psycholog a poradenský pracovník v oblasti závislostí, vyučuje na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Co by vás mohlo zajímat

Jak se na kurz přihlásit?

Na konci podrobných informací o kurzu je vždy připraven přihlašovací formulář, které je nutné vyplnit a odeslat. Následně budete kontaktování ohledně dalších informací ke konání kurzu.

Jsou vaše kurzy akreditované?

Ano, všechny námi nabízené kurzy jsou akreditované MV pro průběžné vzdělávání úředníků a vedoucích úředníků. Číslo akreditace naleznete vždy u informací o příslušném kurzu.

Mohu se zúčastnit i když nejsem úředník?

Kurzy jsou koncipovány pro potřeby úředníků ÚSC, ale není problém, aby se jich zúčastnili další zájemci. Zájemci, kteří nejsou pedagogičtí pracovníci budou muse zaplatit kurzovné s 21 % DPH.

Jakým způsobem lze kurz uhradit?

Úhradou faktury na náš účet. Faktura Vám bude zaslána nejpozději v den konání kurzu.