„Teorie zůstane pouhou teorií, pokud nepřikročíme k činu.“

Provoz dětských hřišť – pro volené zástupce obcí

Cílem semináře je seznámit s povinnostmi obce a jejich volených zástupců (zejména starostů a místostarostů) při správě a údržbě dětských hřišť a dalších právních důsledcích, které z provozu dětských hřišť pro ně vyplývají včetně povinnosti evidence stavu dětských hřišť.
Součástí je i ukázka vzorového dětského hřiště.

Číst více…

 • 1 den
 • Praha
 • Neúředník
 • 2300 Kč (+DPH 21%) Kč
Provoz dětských hřišť – pro volené zástupce obcí

Místo konání kurzu: Hotel a školící středisko Marianeum, Máchova 7, Praha 2 – Vinohrady

Obsah:

Od 9:00 do 12:00 hodin

 • Legislativní rámec (Zákon č. 22/1997 Sb. v platném znění, z.č.102/2001 Sb., vládní nařízení 173/97 Sb., s vazbou na příslušnou normu ČSN EN 1176 )
 • Typy kontrol dětských hřišť, posuzování rizik
 • Povinnosti obce a odpovědnost voleného zástupce (starosty, místostarosty) při provozu dětských hřišť
  • Systém řízení bezpečnosti dětského hřiště
  • Dokumentace
  • Údržba
  • Opravy
  • Nehody

Od 12:00 do 12:45 hodin – přestávka na oběd

Od 12:45 do cca 13:45 hodin

 • Součástí programu je i prohlídka dětského hřiště s výkladem navazující na první část programu.

 

Objednat se na kurz

Kdo kurz vyučuje

Ing. Tomáš Tomsa

Ing. Tomáš Tomsa

Podílí se od r. 2008 na tvorbě systémů řízení bezpečnosti DH, řízení kvality, vytváření systémů kontrol a revizí dětských hřišť. Školí v oblasti kvality výroby a aplikace normy ČSN EN 1176, školení provozovatelů z hlediska ČSN EN 1176-7.

Co by vás mohlo zajímat

Jak se na kurz přihlásit?

Na konci podrobných informací o kurzu je vždy připraven přihlašovací formulář, které je nutné vyplnit a odeslat. Následně budete kontaktování ohledně dalších informací ke konání kurzu.

Jsou vaše kurzy akreditované?

Ano, všechny námi nabízené kurzy jsou akreditované MV pro průběžné vzdělávání úředníků a vedoucích úředníků. Číslo akreditace naleznete vždy u informací o příslušném kurzu.

Mohu se zúčastnit i když nejsem úředník?

Kurzy jsou koncipovány pro potřeby úředníků ÚSC, ale není problém, aby se jich zúčastnili další zájemci. Zájemci, kteří nejsou pedagogičtí pracovníci budou muse zaplatit kurzovné s 21 % DPH.

Jakým způsobem lze kurz uhradit?

Úhradou faktury na náš účet. Faktura Vám bude zaslána nejpozději v den konání kurzu.