„Člověk dokonale učený jest strom na kořenu vlastním stojící, svou vlastní vláhou se napájející, vždycky stále a čím dále tím silněji rostoucí, zelenající se, kvetoucí, ovoce nesoucí.“

Katastr nemovitostí – ONLINE

Cílem vzdělávacího programu je seznámení s aktuální legislativou, judikaturou a její praktickou aplikaci v oblasti katastru nemovitostí.
Název kurzu dle akreditace MV: Katastr nemovitostí - webinář
Číslo akreditace MV: AK/PV-544/2022 pro úředníky, AK/VE-250/2022 pro vedoucí úředníky

Číst více…

 • 1 den
 • Online kurz
 • Úředník, Vedoucí úředník, Neúředník
 • 2900 Kč (DPH 0%) Kč
Katastr nemovitostí – ONLINE

Online kurz prostřednictvím aplikace TEAMS – není nutné tuto aplikaci instalovat, přihlášení je možné přes webový prohlížeč. Účastníci dostanou před kurzem manuál pro použití této aplikace – jak se přihlásit, jak se zapojit do diskuze, jak klást dotazy apod.

Videopozvánka lektora

Obsah kurzu:

 1. Katastr nemovitostí aktuálně
  • jaká je aktuální situace v roce 2022
 2. Co vše se v KN vlastně eviduje
  • pozemky určitě
  • ale jaké stavby a jaká jednotky
 3. Právní předpisy
  • zákony a vyhlášky
  • vnitřní (resortní) předpisy ČÚZK
 4. Důležité pojmy
  • nemovité věci
  • superficiální zásada
  • dočasná stavba
  • stavba, která není součástí pozemku
  • pozemek není parcela
 5. Zdroje informací
  • dálkový přístup do KN
  • RÚIAN
  • LPIS
  • inženýrské sítě, resp. liniové stavby
 6. Trvalá stavba
  • na cizím pozemku
  • rozestavěná budova
  • vzájemná předkupní práva
  • budova v KN
  • vedlejší stavba
  • obvod budovy
  • budova v katastrálních mapách (zobrazení různých situací)
  • co vlastně v katastrální mapě vidím
 7. Právo stavby
  • stavba jako věc nebo činnost
  • soukromoprávní kritéria stavby
  • kdy nelze zřídit
 8. Cenové údaje zjistitelné z KN
  • různá omezení a nepřesnosti
  • zemědělský pozemek
  • jinde než na LV
 9. Zápisy v KN
  • Účastník řízení
  • Zápis
  • Přílohy
  • Návrh
  • Poplatek
  • Plomba
  • Přezkum
  • Právní účinky zápisu do KN
  • Poznámka spornosti
 10. Diskuze a příklady z praxe

 

Objednat se na kurz

Kdo kurz vyučuje

Mgr. Vladimír Syruček

Mgr. Vladimír Syruček

Jako právník se specializuje na problematiku katastru nemovitostí, dále řešení duplicitních vlastnictví, vyvlastnění, stavby na cizím pozemku, věcná břemena a jejich ocenění. Aktivně se věnuje lektorské činnosti a rovněž spolupracuje s předními vydavateli právnické odborné literatury. Je členem Hospodářské komory ČR, Jednoty českých právníků a Vzdělávacího centra Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR.

Co by vás mohlo zajímat

Jak se na kurz přihlásit?

Na konci podrobných informací o kurzu je vždy připraven přihlašovací formulář, které je nutné vyplnit a odeslat. Následně budete kontaktování ohledně dalších informací ke konání kurzu.

Jsou vaše kurzy akreditované?

Ano, všechny námi nabízené kurzy jsou akreditované MV pro průběžné vzdělávání úředníků a vedoucích úředníků. Číslo akreditace naleznete vždy u informací o příslušném kurzu.

Mohu se zúčastnit i když nejsem úředník?

Kurzy jsou koncipovány pro potřeby úředníků ÚSC, ale není problém, aby se jich zúčastnili další zájemci. Zájemci, kteří nejsou pedagogičtí pracovníci budou muse zaplatit kurzovné s 21 % DPH.

Jakým způsobem lze kurz uhradit?

Úhradou faktury na náš účet. Faktura Vám bude zaslána nejpozději v den konání kurzu.