„Jediným učitelem hodným toho jména jest ten, který vzbuzuje ducha svobodného přemýšlení a vyvinuje cit osobní odpovědnosti.“

List vlastnictví a katastr nemovitostí – ONLINE

Cílem vzdělávacího programu je seznámení s aktuální legislativou a praxí související s problematikou listu vlastnictví a katastru nemovitostí.

Číslo akreditace MV: AK/PV-1045/2022 pro úředníky, AK/VE-499/2022 pro vedoucí úředníky
Název dle akreditace MV: List vlastnictví a katastr nemovitostí - webinář“

Číst více…

 • 1 den
 • Online kurz
 • Úředník, Vedoucí úředník, Neúředník
 • 2800 Kč (DPH 0%) Kč
List vlastnictví a katastr nemovitostí – ONLINE

Online kurz prostřednictvím aplikace TEAMS – není nutné tuto aplikaci instalovat, přihlášení je možné přes webový prohlížeč. Účastníci dostanou před kurzem manuál pro použití této aplikace – jak se přihlásit, jak se zapojit do diskuze, jak klást dotazy apod.

Videopozvánka lektora

Obsah kurzu:

1. List vlastnictví a katastr nemovitostí – úvod do problematiky

2. Popis všech částí LIST VLASTNICTVÍ (A až F), včetně těch nad a pod čarou také:

 • ukázky jednotlivých zápisů a jejich praktické vysvětlení
 • srovnání „starých“ a „nových“ nemovitostí, dle starého a nového občanského zákoníku, bytového zákona, katastrálních předpisů
 • nestandardní situace (duplicitní vlastnictví, neznámý vlastník, svěřenské fondy, příslušnosti a práva k hospodaření, státní organizace a státní podniky, stavba na více pozemcích, přídatné spoluvlastnictví, vzdání se práva na náhradu škody na pozemku, výhrada vlastnického práva, zajišťovací převod práva …

3. Informace z katastru nemovitostí:

 • informace o budovách
 • přehledy vlastnictví
 • cenové údaje
 • nabývací tituly

4. Diskuze a příklady z praxe

 

Objednat se na kurz

Kdo kurz vyučuje

Mgr. Vladimír Syruček

Mgr. Vladimír Syruček

Jako právník se specializuje na problematiku katastru nemovitostí, dále řešení duplicitních vlastnictví, vyvlastnění, stavby na cizím pozemku, věcná břemena a jejich ocenění. Aktivně se věnuje lektorské činnosti a rovněž spolupracuje s předními vydavateli právnické odborné literatury. Je členem Hospodářské komory ČR, Jednoty českých právníků a Vzdělávacího centra Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR.

Co by vás mohlo zajímat

Jak se na kurz přihlásit?

Na konci podrobných informací o kurzu je vždy připraven přihlašovací formulář, které je nutné vyplnit a odeslat. Následně budete kontaktování ohledně dalších informací ke konání kurzu.

Jsou vaše kurzy akreditované?

Ano, všechny námi nabízené kurzy jsou akreditované MV pro průběžné vzdělávání úředníků a vedoucích úředníků. Číslo akreditace naleznete vždy u informací o příslušném kurzu.

Mohu se zúčastnit i když nejsem úředník?

Kurzy jsou koncipovány pro potřeby úředníků ÚSC, ale není problém, aby se jich zúčastnili další zájemci. Zájemci, kteří nejsou pedagogičtí pracovníci budou muse zaplatit kurzovné s 21 % DPH.

Jakým způsobem lze kurz uhradit?

Úhradou faktury na náš účet. Faktura Vám bude zaslána nejpozději v den konání kurzu.