„Jediným učitelem hodným toho jména jest ten, který vzbuzuje ducha svobodného přemýšlení a vyvinuje cit osobní odpovědnosti.“

Měření a rozúčtování nákladů na teplo

Cílem vzdělávacího programu je seznámení s předpisy a postupy pro vyúčtování nákladů na teplo ze strany vlastníků domů a bytů.

Číslo akreditace MV: AK/PV-521/2021 pro úředníky, AK/VE-310/2021 pro vedoucí úředníky

Číst více…

  • 1 den
  • Praha
  • Úředník, Vedoucí úředník, Neúředník
  • 2900 Kč (DPH 0%) Kč
Měření a rozúčtování nákladů na teplo

Místo konání kurzu: Hotel a školící středisko Marianeum, Máchova 7, Praha 2 – Vinohrady

Výklad pojmů
a. Teplo vs. teplota
b. Tepelné ztráty vs. tepelná bilance
c. Potřeba vs. spotřeba
d. Absolutní vs. měrná potřeba či spotřeba
e. Kombinovaná výkonová regulace
f. Tepelné parazitování
Legislativa
a. Historie problematiky
b. Evropská směrnice 2012/27/EU
c. Zákon 67/2013 Sb.
d. Vyhláška 237/2014 Sb.
e. Vyhláška 269/2015 Sb.
f. Evropská směrnice (EU) 2018/2002
g. Změny v důsledku novelizace stávajících předpisů
Proč měřit spotřebu tepla?
a. Spravedlnost v rozdělení nákladů?
i. Definice spravedlnosti
ii. „Šetřílci“ vs. „plýtvači“
iii. Psychologie vs. fyzika
b. Úspora energie a nákladů?
i. Energetická účinnost vs. energetická náročnost
ii. Otázka nákladové efektivity
Způsoby zjišťování spotřeby tepla
a. Nelze zjistit
i. Kombinace radiátorů a podlahovky
ii. Podlahové konvektory (teplovzdušné vytápění)
iii. Velkoplošný systém Crittall
b. Měření přímo na zdroji
i. Etážové topení
ii. Co přímotopy?
c. Kalorimetr
d. Poměrový indikátor
e. Denostupňová metoda
f. Bilanční metoda
Korekce náměrů
a. Výkon tělesa
b. Přenos tepla mezi tělesem a indikátorem
c. Rozdílná energetická náročnost – polohové koeficienty
i. Empirické
ii. Ztrátové
iii. Bilanční
d. Započitatelná plocha
i. Výška místnosti
ii. Účel využití
iii. Sousední nevytápěné prostory
iv. Neizolované rozvody tepla
Vlastní rozúčtování
a. Základní a spotřební složka
b. Meze „normality“ – úprava mimolimitních hodnot
c. Sankce za neumožnění odečtu
d. Změna vlastníka během zúčtovacího období
e. Četnost výstupů
f. Kdo za správnost rozúčtování zodpovídá?
Teplo na ohřev teplé vody
a. Rozdělení celkové dodávky tepla
i. Koeficientem
ii. Výpočtem
iii. Změřením
b. Způsob zjišťování spotřeby
c. Základní a spotřební složka
Optimální řešení
a. Bilanční způsob určování spotřeby
b. Bilanční polohové koeficienty
c. On-line konto
d. Seřízení otopné soustavy

 

Objednat se na kurz

Kdo kurz vyučuje

Ing. Jan Blažíček

Ing. Jan Blažíček

Dlouhodobě se zabývá problematikou měření a rozúčtování tepla v bytových domech. Autor metody výpočtu bilančních polohových koeficientů. Autor metody bilančního zjišťování spotřeby tepla na vytápění.

Co by vás mohlo zajímat

Jak se na kurz přihlásit?

Na konci podrobných informací o kurzu je vždy připraven přihlašovací formulář, které je nutné vyplnit a odeslat. Následně budete kontaktování ohledně dalších informací ke konání kurzu.

Jsou vaše kurzy akreditované?

Ano, všechny námi nabízené kurzy jsou akreditované MV pro průběžné vzdělávání úředníků a vedoucích úředníků. Číslo akreditace naleznete vždy u informací o příslušném kurzu.

Mohu se zúčastnit i když nejsem úředník?

Kurzy jsou koncipovány pro potřeby úředníků ÚSC, ale není problém, aby se jich zúčastnili další zájemci. Zájemci, kteří nejsou pedagogičtí pracovníci budou muse zaplatit kurzovné s 21 % DPH.

Jakým způsobem lze kurz uhradit?

Úhradou faktury na náš účet. Faktura Vám bude zaslána nejpozději v den konání kurzu.