„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“

Problematika nájmu a nájemních vztahů k nemovitostem pro obce – ONLINE

Webinář je zaměřen na praktické stránky nájmu a nájemních vztahů k nemovitostem, a to od zamyšlení pro výběr nájemního vztahu, přes související právní předpisy, po značně rozdílné dopady v praxi používaných synonym k jednotkám či obligačním vztahům a dále k rozdělení nájmu, co mají společné a v čem jsou specifika obecného nájmu, nájmu pro bytové potřeby a podnikatelského nájmu až po rozbor několika praktických případů se značným dopadem na jejich účastníků aneb není nad to být dobře připraven. Jako bonus je na závěr připraven malý exkurz do daní ve vztahu k nájmu.
Číslo akreditace MV: AK/PV-18/2023 pro úředníky a AK/VE-22/2023 pro vedoucí úředníky

Číst více…

  • 1 den
  • Online kurz
  • Úředník, Vedoucí úředník, Neúředník
  • 2600 Kč (DPH 0 %) Kč
Problematika nájmu a nájemních vztahů k nemovitostem pro obce – ONLINE

Online kurz prostřednictvím aplikace TEAMS – není nutné tuto aplikaci instalovat, přihlášení je možné přes webový prohlížeč. Účastníci dostanou před kurzem manuál pro použití této aplikace – jak se přihlásit, jak se zapojit do diskuze, jak klást dotazy apod.

Obsah kurzu:

1) Na úvod a zamyšlení

Právní jistota vs daňová výhodnost anebo něco za něco aneb zvýšení právní jistoty se může daňově prodražit.

2) Právní úprava

Právní předpisy související s nájmem aneb nevystačím jen s Občanským zákoníkem.

3) Drobnosti, které mohou způsobit nepříjemná překvapení

Pojmy vs. Dojmy anebo jak je to správně aneb kdy nepatrné rozdíly mezi bytem, ubytovací jednotkou či ateliérem, studiem mohou způsobit velké nepříjemnosti a nájem není ani pacht či výprosa.

4) Rozdělení nájmu

Obecný, pro bytové potřeby a podnikatelský nájem ke společným pojmům a možnostem.

5) Nájem pro bytové potřeby

Odlišnosti a specifika, zejména zakázaná ujednání a jistota.

6) Podnikatelský nájem

Odlišnosti a specifika, zejména Označení provozovny a Převzetí zákaznické základny

7) Praktická upozornění

Podnájem části bytu, Kolize více práv, Věcná právo dopadající na nájemce, Zaměstnanci a nájem.

8) Exkurz: Daně a nájem

Stručně a jasně vysvětleno na praktických příkladech

 

Objednat se na kurz

Kdo kurz vyučuje

Mgr. Vladimír Syruček

Mgr. Vladimír Syruček

Jako právník se specializuje na problematiku katastru nemovitostí, dále řešení duplicitních vlastnictví, vyvlastnění, stavby na cizím pozemku, věcná břemena a jejich ocenění. Aktivně se věnuje lektorské činnosti a rovněž spolupracuje s předními vydavateli právnické odborné literatury. Je členem Hospodářské komory ČR, Jednoty českých právníků a Vzdělávacího centra Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR.

Co by vás mohlo zajímat

Jak se na kurz přihlásit?

Na konci podrobných informací o kurzu je vždy připraven přihlašovací formulář, které je nutné vyplnit a odeslat. Následně budete kontaktování ohledně dalších informací ke konání kurzu.

Jsou vaše kurzy akreditované?

Ano, všechny námi nabízené kurzy jsou akreditované MV pro průběžné vzdělávání úředníků a vedoucích úředníků. Číslo akreditace naleznete vždy u informací o příslušném kurzu.

Mohu se zúčastnit i když nejsem úředník?

Kurzy jsou koncipovány pro potřeby úředníků ÚSC, ale není problém, aby se jich zúčastnili další zájemci. Zájemci, kteří nejsou pedagogičtí pracovníci budou muse zaplatit kurzovné s 21 % DPH.

Jakým způsobem lze kurz uhradit?

Úhradou faktury na náš účet. Faktura Vám bude zaslána nejpozději v den konání kurzu.