„Teorie zůstane pouhou teorií, pokud nepřikročíme k činu.“

Zákon o ochraně ovzduší – povinnosti ÚSC – ONLINE

Seminář je určen úředníkům, kteří se ve své práci zabývají problematikou ochrany ovzduší. Cílem semináře je seznámit účastníky se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a ostatními prováděcími předpisy s důrazem na ty části, které se týkají agendy ORP.

Název dle akreditace MV: Zákon o ochraně ovzduší - webinář
Číslo akreditace MV: AK/PV-103/2023 pro úředníky, AK/VE-53/2023 pro vedoucí úředníky

Číst více…

 • 1 den
 • Online kurz
 • Úředník, Vedoucí úředník, Neúředník
 • 2900 Kč (DPH 0%) Kč
Zákon o ochraně ovzduší – povinnosti ÚSC – ONLINE

Online kurz prostřednictvím aplikace TEAMS – není nutné tuto aplikaci instalovat, přihlášení je možné přes webový prohlížeč. Účastníci dostanou před kurzem manuál pro použití této aplikace – jak se přihlásit, jak se zapojit do diskuze, jak klást dotazy apod.

Obsah kurzu:

 1. Stručný přehled platné legislativy v ochraně ovzduší.
  1. Zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., novely a aktuální znění.
  2. Vyhláška č. 415/2012 Sb., novely a aktuální znění.
  3. Programy zlepšení kvality ovzduší – PZKO.
  4. Metodické pokyny, stanoviska a vyjádření MŽP, vztahující se k předmětu semináře a jejich stručná charakteristika, další podkladové materiály.
 2. Základní pojmy a informace o zákonu č. 201/2012 Sb. ve vztahu k ORP a nevyjmenovaným zdrojům.
 3. Základní pojmy a informace o vyhlášce č. 415/2012 Sb., ve vztahu k ORP a nevyjmenovaným zdrojům.
 4. Kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší včetně atypických nevyjmenovaných zdrojů.
 5. Kompetence a činnost ORP v ochraně ovzduší, kontrolní činnost a postup kontrolních orgánů.
 6. Závazná stanoviska k umístění, provedení a užívání stavby stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší.
 7. Základní povinnosti provozovatelů nevyjmenovaných zdrojů.
 8. Povinnosti spalovacích zdrojů na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW včetně, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.
 9. Podmínky provozu nevyjmenovaných zdrojů.
 10. Používaná paliva.
 11. Používané suroviny.
 12. Nemožnost spalování odpadů či spoluspalování odpadů u nevyjmenovaných zdrojů.
 13. Co nevyjmenované zdroje nemusí?
 14. Řešení stížností.
 15. Opatření ke zjednání nápravy, zastavení či omezení provozu nevyjmenovaných zdrojů.
 16. Sankce za porušení zákona o ochraně ovzduší provozovateli nevyjmenovaných zdrojů.
 17. Diskuse, dotazy a závěr.

Objednat se na kurz

Kdo kurz vyučuje

Ing. Zbyněk Krayzel

Ing. Zbyněk Krayzel

Ing. Zbyněk Krayzel působil více než 13 let na České inspekci životního prostředí. V současné době se věnuje poradenské a lektorské činnosti v oblasti životního prostředí a zejména agendě ochrany ovzduší.

Co by vás mohlo zajímat

Jak se na kurz přihlásit?

Na konci podrobných informací o kurzu je vždy připraven přihlašovací formulář, které je nutné vyplnit a odeslat. Následně budete kontaktování ohledně dalších informací ke konání kurzu.

Jsou vaše kurzy akreditované?

Ano, všechny námi nabízené kurzy jsou akreditované MV pro průběžné vzdělávání úředníků a vedoucích úředníků. Číslo akreditace naleznete vždy u informací o příslušném kurzu.

Mohu se zúčastnit i když nejsem úředník?

Kurzy jsou koncipovány pro potřeby úředníků ÚSC, ale není problém, aby se jich zúčastnili další zájemci. Zájemci, kteří nejsou pedagogičtí pracovníci budou muse zaplatit kurzovné s 21 % DPH.

Jakým způsobem lze kurz uhradit?

Úhradou faktury na náš účet. Faktura Vám bude zaslána nejpozději v den konání kurzu.