„Jediným učitelem hodným toho jména jest ten, který vzbuzuje ducha svobodného přemýšlení a vyvinuje cit osobní odpovědnosti.“

Odměňování neuvolněných a uvolněných členů zastupitelstva – ONLINE

Číslo akreditace MV: AK/PV-225/2018 pro úředníky a AK/VE-133/2018 pro vedoucí úředníky

Účastníci se seznámí s aktuálními předpisy upravujícími právní poměry členů zastupitelstev územních samosprávných celků s upozorněním na záležitosti, které činí aplikační problémy. Kurz se zaměří na systém odměňování členů zastupitelstev, to, jak průběžně zabezpečit odměňování členů zastupitelstev obcí v souladu se zákonem a dále specifika nároků v souvislosti s ukončením volebního období a s ustavením nového zastupitelstva.

Číst více…

  • 1 den
  • Online kurz
  • Úředník
  • 2800 Kč (DPH 0 %) Kč
Odměňování neuvolněných a uvolněných členů zastupitelstva – ONLINE

Online kurz prostřednictvím aplikace TEAMS – není nutné tuto aplikaci instalovat, přihlášení je možné přes webový prohlížeč. Účastníci dostanou před kurzem manuál pro použití této aplikace – jak se přihlásit, jak se zapojit do diskuze, jak klást dotazy apod.

Videopozvánka lektora

Obsah kurzu:

1. Platné právní předpisy upravující odměňování členů zastupitelstev obce v návaznosti zákon o obcích.

2. Výkon veřejné funkce členů zastupitelstva obce (vznik a zánik mandátu člena zastupitelstva, neslučitelnost funkcí, rozdíly mezi pracovním poměrem a výkonem veřejné funkce, vazby na zákoník práce, střet zájmů)

3.Rozdíly v odměňování uvolněných a neuvolněných zastupitelů v rámci zákona o obcích a nařízení vlády o odměňách za výkon funkce členům zastupitelstev v platném znění ( základní pojmy, odměňování a ostatní nároky, splatnost a výplata odměny, nárok na dovolenou, její proplácení a převádění, refundace, poskytování finančních darů, využití peněžních fondů a další aktuální příklady z praxe)

4. Podmínky poskytování odměn za výkon funkce (valorizace odměn, konkrétní výpočty odměn, příplatky podle počtu obyvatel, souhrn odměn)

5. Diskuze, dotazy

Objednat se na kurz

Kdo kurz vyučuje

JUDr. Václav Dobrozemský

JUDr. Václav Dobrozemský

Je absolventem právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V současné době působí jako 1. mistostarosta města Nový Jičín, v roce 2013-2018 působil jako právník města Fulnek a v roce 2018 jako právník města Studenka. Prednáší právo na Univerzitě Tomáše Bati, Fakultě humanitních studií. Má za sebou krom bohatých lektorských zkušeností v oblasti problematiky ÚSC a vztahů příspěvkových organizací s obcemi i publikační činnost ve spolupráci s nakladatelstvím Wolters Kluwer.

Co by vás mohlo zajímat

Jak se na kurz přihlásit?

Na konci podrobných informací o kurzu je vždy připraven přihlašovací formulář, které je nutné vyplnit a odeslat. Následně budete kontaktování ohledně dalších informací ke konání kurzu.

Jsou vaše kurzy akreditované?

Ano, všechny námi nabízené kurzy jsou akreditované MV pro průběžné vzdělávání úředníků a vedoucích úředníků. Číslo akreditace naleznete vždy u informací o příslušném kurzu.

Mohu se zúčastnit i když nejsem úředník?

Kurzy jsou koncipovány pro potřeby úředníků ÚSC, ale není problém, aby se jich zúčastnili další zájemci. Zájemci, kteří nejsou pedagogičtí pracovníci budou muse zaplatit kurzovné s 21 % DPH.

Jakým způsobem lze kurz uhradit?

Úhradou faktury na náš účet. Faktura Vám bude zaslána nejpozději v den konání kurzu.