„Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat.“

Odpadové hospodářství – zákon o odpadech – ONLINE

Číslo akreditace: AK/PV-89/2017 pro úředníky a AK/VE-56/2017 pro vedoucí úředníky

Kurz seznamuje účastníky vzdělávacího programu s problematikou novinek a aplikací legislativy v oblasti odpadového hospodářství, principy a opatřeními pro nakládaní s odpady včetně evidence a jeho využití a recyklace.

Číst více…

 • 1 den
 • Online kurz
 • Úředník, Vedoucí úředník, Neúředník
 • 2600 Kč (DPH 0%) Kč
Odpadové hospodářství – zákon o odpadech – ONLINE

Online kurz prostřednictvím aplikace TEAMS – není nutné tuto aplikaci instalovat, přihlášení je možné přes webový prohlížeč. Účastníci dostanou před kurzem manuál pro použití této aplikace – jak se přihlásit, jak se zapojit do diskuze, jak klást dotazy apod.

Obsah:

 • Obecné povinnosti odpadového hospodáře
 • Plán odpadového hospodářství obce
 • Odpadová hierarchie a její uplatňování
 • Předcházení/znovuvyužití odpadů
 • Recyklace
 • Energetické využití
 • Odstraňování
 • Vedení evidence a ohlašování odpadů
 • Zařazování odpadů podle druhů a kategorií
 • Co je odpad a co není
 • Obecné postupy zařazování odpadů dle Katalogu
 • Stanovení/vyloučení nebezpečných vlastností odpadů
 • Povinnosti při evidenci odpadů
 • Ohlašování odpadů
 • Nebezpečné odpady
 • Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady
 • Shromažďování odpadů
 • Označování shromaždišť odpadů
 • Požadavky na zabezpečení odpadů ve shromaždištích
 • Předávání odpadů oprávněným osobám
 • Obecné náležitosti při předávání odpadů
 • Požadavky na dokumentaci při předávání odpadů na skládky
 • Základní popis odpadů
 • Zkoušky odpadů pro skládkování
 • Využití odpadů na povrchu terénu
 • Zkoušky odpadů pro využití na povrchu terénu
 • Aktuální změny a nová legislativa

Objednat se na kurz

Kdo kurz vyučuje

JUDr. Aleš Sova, Ph.D.

JUDr. Aleš Sova, Ph.D.

Lektor je právník s dlouholetou praxí. Působí na odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Dále mimo jiné vyučuje správní právo na Panevropské univerzitě a je lektorem vzdělávacích kurzů v oblastech veřejné správy na úsecích životní prostředí a zemědělství, a to se zaměřením především na lesní hospodářství, myslivost, ochranu zemědělského půdního fondu, ochranu zvířat proti týrání, ochranu přírody a krajiny a odpadové hospodářství. V rámci těchto kurzů předává praktické zkušenosti také se související aplikací zejména správního řádu, kontrolního řádu, zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich nebo zákona o právu na informace o životním prostředí.

Co by vás mohlo zajímat

Jak se na kurz přihlásit?

Na konci podrobných informací o kurzu je vždy připraven přihlašovací formulář, které je nutné vyplnit a odeslat. Následně budete kontaktování ohledně dalších informací ke konání kurzu.

Jsou vaše kurzy akreditované?

Ano, všechny námi nabízené kurzy jsou akreditované MV pro průběžné vzdělávání úředníků a vedoucích úředníků. Číslo akreditace naleznete vždy u informací o příslušném kurzu.

Mohu se zúčastnit i když nejsem úředník?

Kurzy jsou koncipovány pro potřeby úředníků ÚSC, ale není problém, aby se jich zúčastnili další zájemci. Zájemci, kteří nejsou pedagogičtí pracovníci budou muse zaplatit kurzovné s 21 % DPH.

Jakým způsobem lze kurz uhradit?

Úhradou faktury na náš účet. Faktura Vám bude zaslána nejpozději v den konání kurzu.