„Jediným učitelem hodným toho jména jest ten, který vzbuzuje ducha svobodného přemýšlení a vyvinuje cit osobní odpovědnosti.“

Odpadové hospodářství – zákon o odpadech

Číslo akreditace: AK/PV-89/2017 pro úředníky a AK/VE-56/2017 pro vedoucí úředníky

Kurz seznamuje účastníky vzdělávacího programu s problematikou novinek a aplikací legislativy v oblasti odpadového hospodářství, principy a opatřeními pro nakládaní s odpady včetně evidence a jeho využití a recyklace.

Číst více…

 • 1 den
 • Praha
 • Úředník, Vedoucí úředník, Neúředník
 • 2900 Kč (DPH 0 %) Kč
Odpadové hospodářství – zákon o odpadech

Místo konání: Hotel a školící středisko Marianeum, Máchova 7, Praha 2 – Vinohrady

Obsah:

  • zákon o odpadech i zákon o výrobcích s ukončenou životností a související právní předpisy
  • zaměřeno na obecní úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností a krajské úřady
  • samostatná i přenesená působnost orgánů územních samosprávných celků
  • pojmy odpad, komunální odpad, původce odpadu atd.
  • obecní systém odpadového hospodářství
  • poplatky
  • školní sběr
  • obecné povinnosti při nakládání s odpady a povinnosti původce odpadů
  • závazná stanoviska a vyjádření pro stavební postupy
  • nakládání s nezákonně soustředěným odpadem
  • provoz zařízení určených pro nakládání s odpady
  • obchodování s odpady
  • oddělené soustřeďování odpadu, včetně povolení upuštění od něj
  • průběžná evidence a ohlašování
  • kontrola
  • opatření k nápravě
  • přestupky, včetně přestupků obce
  • vozidla, včetně odstavených
  • aktuální změny v legislativě

Objednat se na kurz

Kdo kurz vyučuje

JUDr. Aleš Sova, Ph.D.

JUDr. Aleš Sova, Ph.D.

Lektor je právník s dlouholetou praxí. Působí na odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Dále mimo jiné vyučuje správní právo na Panevropské univerzitě a je lektorem vzdělávacích kurzů v oblastech veřejné správy na úsecích životní prostředí a zemědělství, a to se zaměřením především na lesní hospodářství, myslivost, ochranu zemědělského půdního fondu, ochranu zvířat proti týrání, ochranu přírody a krajiny a odpadové hospodářství. V rámci těchto kurzů předává praktické zkušenosti také se související aplikací zejména správního řádu, kontrolního řádu, zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich nebo zákona o právu na informace o životním prostředí.

Co by vás mohlo zajímat

Jak se na kurz přihlásit?

Na konci podrobných informací o kurzu je vždy připraven přihlašovací formulář, které je nutné vyplnit a odeslat. Následně budete kontaktování ohledně dalších informací ke konání kurzu.

Jsou vaše kurzy akreditované?

Ano, všechny námi nabízené kurzy jsou akreditované MV pro průběžné vzdělávání úředníků a vedoucích úředníků. Číslo akreditace naleznete vždy u informací o příslušném kurzu.

Mohu se zúčastnit i když nejsem úředník?

Kurzy jsou koncipovány pro potřeby úředníků ÚSC, ale není problém, aby se jich zúčastnili další zájemci. Zájemci, kteří nejsou pedagogičtí pracovníci budou muse zaplatit kurzovné s 21 % DPH.

Jakým způsobem lze kurz uhradit?

Úhradou faktury na náš účet. Faktura Vám bude zaslána nejpozději v den konání kurzu.