„Takový je příští věk, jak jsou vychováváni příští jeho občané.“

Opatrovnictví – ONLINE

Číslo akreditace: AK/PV-155/2020 pro úředníky a AK/VE-100/2020 pro vedoucí úředníky

Kurz ukazuje, jak pracovat s osobami omezenými ve svéprávnosti. Vybavuje účastníky metodickými postupy, jak spolupracovat s opatrovanou osobou s vazbou na řešení její potřeby. Účastníci se seznámí s praktickými důsledky omezení svéprávnosti a rolí opatrovníka.

Číst více…

  • 1 den
  • Online kurz
  • Úředník, Vedoucí úředník, Neúředník
  • 2400 Kč (DPH 0%) Kč
Opatrovnictví – ONLINE

Online kurz prostřednictvím aplikace TEAMS – není nutné tuto aplikaci instalovat, přihlášení je možné přes webový prohlížeč. Účastníci dostanou před kurzem manuál pro použití této aplikace – jak se přihlásit, jak se zapojit do diskuze, jak klást dotazy apod.

  1. Základní terminologie – Duševní poruchy. Obecné zásady komunikace s lidmi s duševní poruchou. Svéprávnost, právní jednání.
  2. Základní informace před převzetím funkce veřejného opatrovníka – Opatrovnictví. Základní právní předpisy. Hledání a jmenování opatrovníka.
  3. Povinnosti opatrovníka – Udržovat s opatrovancem vhodným způsobem a v potřebném rozsahu pravidelné spojení. Projevovat o opatrovance skutečný zájem, jakož i dbát o jeho zdravotní stav. Starat se o naplnění opatrovancových práv a chránit jeho zájmy. Povinnost vysvětlit člověku srozumitelně povahu a následky rozhodnutí.
  4. Výkon funkce veřejného opatrovníka v praxi – Převzetí opatrovnictví. Výkon opatrovnictví. Ukončení opatrovnictví.

 

Objednat se na kurz

Kdo kurz vyučuje

Mgr. Martina Kolářová

Mgr. Martina Kolářová

Působí jako psycholog a terapeut a jako krizový intervent. Je absolventem Filozofické fakulty MU v Brně, obor psychologie.

Co by vás mohlo zajímat

Jak se na kurz přihlásit?

Na konci podrobných informací o kurzu je vždy připraven přihlašovací formulář, které je nutné vyplnit a odeslat. Následně budete kontaktování ohledně dalších informací ke konání kurzu.

Jsou vaše kurzy akreditované?

Ano, všechny námi nabízené kurzy jsou akreditované MV pro průběžné vzdělávání úředníků a vedoucích úředníků. Číslo akreditace naleznete vždy u informací o příslušném kurzu.

Mohu se zúčastnit i když nejsem úředník?

Kurzy jsou koncipovány pro potřeby úředníků ÚSC, ale není problém, aby se jich zúčastnili další zájemci. Zájemci, kteří nejsou pedagogičtí pracovníci budou muse zaplatit kurzovné s 21 % DPH.

Jakým způsobem lze kurz uhradit?

Úhradou faktury na náš účet. Faktura Vám bude zaslána nejpozději v den konání kurzu.