„Každému člověku je jeho věk školou.“

Sociálně patologické jevy na pozadí rodiny – ONLINE

Číslo akreditace MV: AK/PV-982/2022 pro úředníky a AK/VE-470/2022 pro vedoucí úředníky
Číslo akreditace MPSV: A2023/0386-SP

Vzdělávací program se zaměřuje na sociálně patologické jevy na pozadí rodiny. Předkládá charakteristické znaky současné rodiny, význam vztahového prostředí v rodině pro socializaci dítěte, základní funkce rodiny ve vztahu k dítěti a jejich poruchy. Zabývá se základními informacemi o teorii attachmentu, rodině pojímané jako sociální děloze a o výchovných stylech, včetně těch problematických. Popisuje zásadní informace o domácím násilí, se zaměřením na dítě jako oběť domácího násilí, o syndromu CAN, se zaměřením na problematiku psychického týrání a sexuálního zneužívání.

Číst více…

  • 1 den
  • Online kurz
  • Úředník, Vedoucí úředník, Neúředník
  • 2800 Kč (DPH 0 %) Kč
Sociálně patologické jevy na pozadí rodiny – ONLINE

Online kurz prostřednictvím aplikace TEAMS – není nutné tuto aplikaci instalovat, přihlášení je možné přes webový prohlížeč. Účastníci dostanou před kurzem manuál pro použití této aplikace – jak se přihlásit, jak se zapojit do diskuze, jak klást dotazy apod.

  1. Rodina – Základní definiční znaky rodiny. Zdravé rodinné fungování. Charakteristické znaky současné rodiny.
  2. Význam vztahového prostředí v rodině pro socializaci dítěte – Rodina jako významný socializační činitel. Základní funkce rodiny a jejich poruchy. Teorie attachmentu – attachment zdravý/bezpečný, odtažitý/vyhýbavý, úzkostný/ambivalentní, dezorganizovaný. Rodina jako sociální děloha. Výchovné styly – shovívavá, nedbalá, autoritativní a autoritářská výchova. Problematické výchovné styly. Poruchy rodičovství. Syndrom zavrženého (odcizeného) rodiče.
  3. Domácí násilí – Znaky a projevy domácího násilí. Cyklus domácího násilí. Oběť domácího násilí. Pachatel domácího násilí. Dítě jako oběť domácího násilí. Práce s rodinou zasaženou domácím násilím.
  4. Syndrom CAN – Formy a druhy syndromu CAN – týrání, sexuální zneužívání, zanedbávání péče, zvláštní formy.

 

Objednat se na kurz

Kdo kurz vyučuje

Mgr. Martina Kolářová

Mgr. Martina Kolářová

Působí jako psycholog a terapeut a jako krizový intervent. Je absolventem Filozofické fakulty MU v Brně, obor psychologie.

Co by vás mohlo zajímat

Jak se na kurz přihlásit?

Na konci podrobných informací o kurzu je vždy připraven přihlašovací formulář, které je nutné vyplnit a odeslat. Následně budete kontaktování ohledně dalších informací ke konání kurzu.

Jsou vaše kurzy akreditované?

Ano, všechny námi nabízené kurzy jsou akreditované MV pro průběžné vzdělávání úředníků a vedoucích úředníků. Číslo akreditace naleznete vždy u informací o příslušném kurzu.

Mohu se zúčastnit i když nejsem úředník?

Kurzy jsou koncipovány pro potřeby úředníků ÚSC, ale není problém, aby se jich zúčastnili další zájemci. Zájemci, kteří nejsou pedagogičtí pracovníci budou muse zaplatit kurzovné s 21 % DPH.

Jakým způsobem lze kurz uhradit?

Úhradou faktury na náš účet. Faktura Vám bude zaslána nejpozději v den konání kurzu.