„Posláním od začátku do konce budiž hledati a nalézati způsob, který by umožnil, aby učitelé méně učili, žáci se však více naučili, aby ve školách neměl místa křik, pocit ošklivosti, vědomí marné práce.“

Problematika poruch rodičovské role – podpůrná sociální práce v rodině – ONLINE

Kurz se zaměřuje na informace o poruchách rodiny, poruchách rodičovství a typech dysfunkčních rodin tak, aby příslušní sociální pracovníci byli schopni dále pracovat v rámci své podpůrné role v rodině a mohli dále pracovat a nastavovat podpůrné plány k podpoře funkčnosti rodiny.

Číslo akreditace MPSV: A2022/0067-SP
Číslo akreditace MV: AK/PV-768/2022 pro úředníky, AK/VE-382/2022 pro vedoucí úředníky

Číst více…

  • 1 den
  • Online kurz
  • Úředník, Vedoucí úředník, Neúředník
  • 2800 Kč (DPH 0%) Kč
Problematika poruch rodičovské role – podpůrná sociální práce v rodině – ONLINE

Online kurz prostřednictvím aplikace TEAMS – není nutné tuto aplikaci instalovat, přihlášení je možné přes webový prohlížeč. Účastníci dostanou před kurzem manuál pro použití této aplikace – jak se přihlásit, jak se zapojit do diskuze, jak klást dotazy apod.

Videopozvánka od lektorky

Obsah:

  • Poruchy funkčnosti rodiny, dysfunkční rodiny
  • Základní funkce rodiny ve vztahu k dítěti
  • Podpůrná role SP v rodině, přímá práce s klientem – metody v praxi
  • Poruchy chování rizikového dítěte, psychické deprivaci dítěte a syndromu CAN, důsledky poruch rodiny a rodičovství
  • Specifika práce s konkrétní cílovou skupinou – rodiče, děti
  • Přímá práce s klientem – práce s rodinou, spolupráce s odborníky

Objednat se na kurz

Kdo kurz vyučuje

Mgr. Martina Kolářová

Mgr. Martina Kolářová

Působí jako psycholog a terapeut a jako krizový intervent. Je absolventkou Filozofické fakulty MU v Brně, obor psychologie.

Co by vás mohlo zajímat

Jak se na kurz přihlásit?

Na konci podrobných informací o kurzu je vždy připraven přihlašovací formulář, které je nutné vyplnit a odeslat. Následně budete kontaktování ohledně dalších informací ke konání kurzu.

Jsou vaše kurzy akreditované?

Ano, všechny námi nabízené kurzy jsou akreditované MV pro průběžné vzdělávání úředníků a vedoucích úředníků. Číslo akreditace naleznete vždy u informací o příslušném kurzu.

Mohu se zúčastnit i když nejsem úředník?

Kurzy jsou koncipovány pro potřeby úředníků ÚSC, ale není problém, aby se jich zúčastnili další zájemci. Zájemci, kteří nejsou pedagogičtí pracovníci budou muse zaplatit kurzovné s 21 % DPH.

Jakým způsobem lze kurz uhradit?

Úhradou faktury na náš účet. Faktura Vám bude zaslána nejpozději v den konání kurzu.