„Dobrý učitel, dobrý učeň, dobré učení mocně umění rozmnožuje.“

Protipovodňová opatření – ONLINE

Cílem školení je seznámit a prohloubit znalosti v problematice ochrany proti povodních a protipovodňových opatřeních včetně povinností ÚSC.

Číslo akreditace MV: AK/PV-70/2022 pro úředníky, AK/VE-41/2022 pro vedoucí úředníky

Číst více…

  • 1 den
  • Online kurz
  • Úředník, Vedoucí úředník, Neúředník
  • 2900 Kč (DPH 0 %) Kč
Protipovodňová opatření – ONLINE

Online kurz prostřednictvím aplikace TEAMS – není nutné tuto aplikaci instalovat, přihlášení je možné přes webový prohlížeč. Účastníci dostanou před kurzem manuál pro použití této aplikace – jak se přihlásit, jak se zapojit do diskuze, jak klást dotazy apod.

Obsah kurzu:

  1. Zákon 254/2001 Sb. Vodní zákon jako základní právní předpis v oblasti protipovodňových opatření
  2. Povinnosti ÚSC (obcí, měst, kraje) v oblasti protipovodňových opatření
  3. Preventivní opatření pro ochranu před povodněmi
  4. Přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni
  5. Příklady protipovodňových opatření
  6. Diskuze a dotazy

Objednat se na kurz

Kdo kurz vyučuje

Ing. Michal Veverka, Ph.D. a Ing. Jana Soukupová, Ph.D.

Ing. Michal Veverka, Ph.D. a Ing. Jana Soukupová, Ph.D.

Ing. Michal Veverka, Ph.D. působí na Státním fondu životního prostředí ČR jako projektový manažer v Odboru ochrany přírody a na CZÚ Praha jako externí spolupracovník. Působil např. na ČHMÚ v rámci oddělení hydrologické prognózy jako hydrolog, prognostik, dále působil jako vodohospodářský dispečer na Povodí Vltavy, s.p. Ing. Jana Soukupová, Ph.D. působí na Fakultě životního prostředí ČZU na katedře vodního hodpodářství a environmentálního modelování.

Co by vás mohlo zajímat

Jak se na kurz přihlásit?

Na konci podrobných informací o kurzu je vždy připraven přihlašovací formulář, které je nutné vyplnit a odeslat. Následně budete kontaktování ohledně dalších informací ke konání kurzu.

Jsou vaše kurzy akreditované?

Ano, všechny námi nabízené kurzy jsou akreditované MV pro průběžné vzdělávání úředníků a vedoucích úředníků. Číslo akreditace naleznete vždy u informací o příslušném kurzu.

Mohu se zúčastnit i když nejsem úředník?

Kurzy jsou koncipovány pro potřeby úředníků ÚSC, ale není problém, aby se jich zúčastnili další zájemci. Zájemci, kteří nejsou pedagogičtí pracovníci budou muse zaplatit kurzovné s 21 % DPH.

Jakým způsobem lze kurz uhradit?

Úhradou faktury na náš účet. Faktura Vám bude zaslána nejpozději v den konání kurzu.