„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“

Požární ochrana a bezpečnost staveb – ONLINE

Cílem školení je seznámit vedoucí úředníky a úředníky stavebních úřadů s příslušnou legislativou a normami souvisejících s požární ochranou staveb tak, aby mohli vykonávat příslušnou agentu v rámci stavebního řízení.
Číslo akreditace MV: AK/PV-450/2021 – pro úředníky a AK/VE-253/2021 pro vedoucí úředníky

Číst více…

 • 1 den
 • Online kurz
 • Úředník, Vedoucí úředník, Neúředník
 • 2800 Kč (DPH 0 %) Kč
Požární ochrana a bezpečnost staveb – ONLINE

Online kurz prostřednictvím aplikace TEAMS – není nutné tuto aplikaci instalovat, přihlášení je možné přes webový prohlížeč. Účastníci dostanou před kurzem manuál pro použití této aplikace – jak se přihlásit, jak se zapojit do diskuze, jak klást dotazy apod.

 1. Stavební zákon (v platném znění), stavební řízení a požární ochrana
 2. Předpisová základna na úseku požární ochrany
  1. Požárně bezpečnostní řešení, specifika požární ochrany
  2. Snižování rizik vzniku požáru s ohledem na platnou legislativu
 3. Kontrolní činnost ze strany osob zajišťující požární ochranu
 4. Kodex norem požární bezpečnosti staveb řady ČSN 73 08xx
 5. Diskuse, dotazy.

 

Objednat se na kurz

Kdo kurz vyučuje

Ing. Romana Škrabálková

Ing. Romana Škrabálková

Od roku 2003 působí jako vrchní komisař stavební prevence ametodik Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje a od roku 2006 působí i jako vyšetřovatel požárů. Věnuje se posuzování projektové dokumentace staveb, závěrečným prohlídkám pro obchodní centra, historické objekty, chemické provozy, výrobní haly, silniční a železniční tunely, stavby pro zdravotnictví apod. Metodicky vedení příslušníky stavební prevence v Pardubickém kraji.

Co by vás mohlo zajímat

Jak se na kurz přihlásit?

Na konci podrobných informací o kurzu je vždy připraven přihlašovací formulář, které je nutné vyplnit a odeslat. Následně budete kontaktování ohledně dalších informací ke konání kurzu.

Jsou vaše kurzy akreditované?

Ano, všechny námi nabízené kurzy jsou akreditované MV pro průběžné vzdělávání úředníků a vedoucích úředníků. Číslo akreditace naleznete vždy u informací o příslušném kurzu.

Mohu se zúčastnit i když nejsem úředník?

Kurzy jsou koncipovány pro potřeby úředníků ÚSC, ale není problém, aby se jich zúčastnili další zájemci. Zájemci, kteří nejsou pedagogičtí pracovníci budou muse zaplatit kurzovné s 21 % DPH.

Jakým způsobem lze kurz uhradit?

Úhradou faktury na náš účet. Faktura Vám bude zaslána nejpozději v den konání kurzu.