„Posláním od začátku do konce budiž hledati a nalézati způsob, který by umožnil, aby učitelé méně učili, žáci se však více naučili, aby ve školách neměl místa křik, pocit ošklivosti, vědomí marné práce.“

Přestupky z pohledu památkového zákona, legislativa a praxe – ONLINE

Kurz se cílí na oblasti přestupků proti zákonu č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Zaměří se na vybrané části památkového zákona v kontextu přestupků dle zákon č. 250/2016 Sb., zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a dále zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád.
Číslo akreditace MV: AK/PV-89/2023 pro úředníky a AK/VE-46/2023 pro vedoucí úředníky

Číst více…

  • 1 den
  • Online kurz
  • Úředník, Vedoucí úředník, Neúředník
  • 2900 Kč (DPH 0%) Kč
Přestupky z pohledu památkového zákona, legislativa a praxe – ONLINE

Online kurz prostřednictvím aplikace TEAMS – není nutné tuto aplikaci instalovat, přihlášení je možné přes webový prohlížeč. Účastníci dostanou před kurzem manuál pro použití této aplikace – jak se přihlásit, jak se zapojit do diskuze, jak klást dotazy apod.

Obsah:

  • Legislativa v oblasti přestupků proti zákonu č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (Památkový zákon). Vybrané části památkového zákona se zaměřením na přestupky, zákon č. 250/2016 Sb., zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a dále zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád.
  • Co je a není přestupek? Zjištění přestupkového jednání příslušným orgánem na základě vlastní činnosti nebo na základě podaného podnětu. Posouzení možného přestupkového jednání. Odložení věci nebo zahájení přestupkového řízení.
  • Přestupkové řízení: řízení o přestupku podle památkového zákona, důkazy v přestupkovém řízení, osoba obviněného, skutková podstata, popis přestupku, přitěžující a polehčující okolnosti spáchaného přestupku, stanovení výše sankce, náklady řízení, rozhodnutí o přestupku – struktura a jeho náležitosti (výrok, odůvodnění, poučení), doručování, uhrazení sankce za přestupek, lhůty, promlčení přestupku
  • Příklady z praxe ukládání pokut za přestupek proti památkovému zákonu.

Objednat se na kurz

Kdo kurz vyučuje

Mgr. Michal Drkula

Mgr. Michal Drkula

Působí na krajském úřadě Pardubického kraje na oddělení kultury a památkové péče, kde se věnuje ochraně památek.

Co by vás mohlo zajímat

Jak se na kurz přihlásit?

Na konci podrobných informací o kurzu je vždy připraven přihlašovací formulář, které je nutné vyplnit a odeslat. Následně budete kontaktování ohledně dalších informací ke konání kurzu.

Jsou vaše kurzy akreditované?

Ano, všechny námi nabízené kurzy jsou akreditované MV pro průběžné vzdělávání úředníků a vedoucích úředníků. Číslo akreditace naleznete vždy u informací o příslušném kurzu.

Mohu se zúčastnit i když nejsem úředník?

Kurzy jsou koncipovány pro potřeby úředníků ÚSC, ale není problém, aby se jich zúčastnili další zájemci. Zájemci, kteří nejsou pedagogičtí pracovníci budou muse zaplatit kurzovné s 21 % DPH.

Jakým způsobem lze kurz uhradit?

Úhradou faktury na náš účet. Faktura Vám bude zaslána nejpozději v den konání kurzu.