„Posláním od začátku do konce budiž hledati a nalézati způsob, který by umožnil, aby učitelé méně učili, žáci se však více naučili, aby ve školách neměl místa křik, pocit ošklivosti, vědomí marné práce.“

Problematika vztahů obce a škol – ONLINE

Číslo akreditace MV: AK/PV-555/2023 pro úředníky a AK/VE-262/2023 pro vedoucí úředníky

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s problematikou vztahu ÚSC - kraje, města či obce jako zřizovatele a školských zařízení. Kurz se zaměřuje zejména na stěžejní pravidle a právní předpisy jako je zákon o obcích a zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů + občanský zákoník a školský zákon, které vymezují vztah mezi školou a zřizovatelem na úrovni ÚSC.

Číst více…

 • 1 den
 • Online kurz
 • Úředník, Vedoucí úředník, Neúředník
 • 2800 Kč (DPH 0 %) Kč
Problematika vztahů obce a škol – ONLINE

Online kurz prostřednictvím aplikace TEAMS – není nutné tuto aplikaci instalovat, přihlášení je možné přes webový prohlížeč. Účastníci dostanou před kurzem manuál pro použití této aplikace – jak se přihlásit, jak se zapojit do diskuze, jak klást dotazy apod.

Videopozvánka lektora

Obsah:

 • zřizovací listina – obsahové náležitosti

 • další vnitřní předpisy (zásady vztahů, směrnice k veřejným zakázkám,…)

 • správa majetku města příspěvkovou organizací (svěření, další právní tituly) – z právního pohledu

 • nakládání s majetkem zřizovatele ze strany příspěvkové organizace

 • ekonomické vztahy zřizovatele a p. o. (příspěvky z rozpočtu zřizovatele, rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu, účetní závěrka a závěrečný účet, rozdělení zisku)

 • výkon funkce zřizovatele (souhlasy s právním jednáním p. o. dle zákona č. 250/2000 Sb., veřejnoprávní kontrola)

 • vztah zřizovatele a p. o. (jmenování a odvolání ředitele, právní postavení a fungování ředitele, pracovněprávní poměry,…)

 • proces a kroky vedoucí ke vzniku a zániku p. o.

 • kontrolní činnost ze strany zřizovatele
 • zkušenosti z praxe, diskuze

 

 

Objednat se na kurz

Kdo kurz vyučuje

JUDr. Václav Dobrozemský

JUDr. Václav Dobrozemský

Je absolventem právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V současné době působí jako 1. mistostarosta města Nový Jičín, v roce 2013-2018 působil jako právník města Fulnek a v roce 2018 jako právník města Studenka. Prednáší přávo na Univerzitě Tomáše Bati, Fakultě humanitních studií. Má za sebou krom bohatých lektorských zkušeností v oblasti problematiky ÚSC a vztahů příspěvkových organizací s obcemi i publikační činnost ve spolupráci s nakladatelstvím Wolters Kluwer.

Co by vás mohlo zajímat

Jak se na kurz přihlásit?

Na konci podrobných informací o kurzu je vždy připraven přihlašovací formulář, které je nutné vyplnit a odeslat. Následně budete kontaktování ohledně dalších informací ke konání kurzu.

Jsou vaše kurzy akreditované?

Ano, všechny námi nabízené kurzy jsou akreditované MV pro průběžné vzdělávání úředníků a vedoucích úředníků. Číslo akreditace naleznete vždy u informací o příslušném kurzu.

Mohu se zúčastnit i když nejsem úředník?

Kurzy jsou koncipovány pro potřeby úředníků ÚSC, ale není problém, aby se jich zúčastnili další zájemci. Zájemci, kteří nejsou pedagogičtí pracovníci budou muse zaplatit kurzovné s 21 % DPH.

Jakým způsobem lze kurz uhradit?

Úhradou faktury na náš účet. Faktura Vám bude zaslána nejpozději v den konání kurzu.