„Teorie zůstane pouhou teorií, pokud nepřikročíme k činu.“

Provoz dětských hřišť – pro volené zástupce obcí – ONLINE

Cílem semináře je seznámit s povinnostmi obce a jejich volených zástupců (zejména starostů a místostarostů) při správě a údržbě dětských hřišť a dalších právních důsledcích, které z provozu dětských hřišť pro ně vyplývají včetně povinnosti evidence stavu dětských hřišť.

Číst více…

 • 1 den
 • Online kurz
 • Neúředník
 • 2300 Kč (+DPH 21 %) Kč
Provoz dětských hřišť – pro volené zástupce obcí – ONLINE

Online kurz prostřednictvím aplikace TEAMS – není nutné tuto aplikaci instalovat, přihlášení je možné přes webový prohlížeč. Účastníci dostanou před kurzem manuál pro použití této aplikace – jak se přihlásit, jak se zapojit do diskuze, jak klást dotazy apod.

Obsah:

 • Legislativní rámec (Zákon č. 22/1997 Sb. v platném znění, z.č.102/2001 Sb., vládní nařízení 173/97 Sb., s vazbou na příslušnou normu ČSN EN 1176 )
 • Typy kontrol dětských hřišť, posuzování rizik
 • Povinnosti obce a odpovědnost voleného zástupce (starosty, místostarosty) při provozu dětských hřišť
  • Systém řízení bezpečnosti dětského hřiště
  • Dokumentace
  • Údržba
  • Opravy
  • Nehody

 

Objednat se na kurz

Kdo kurz vyučuje

Ing. Tomáš Tomsa

Ing. Tomáš Tomsa

Podílí se od r. 2008 na tvorbě systémů řízení bezpečnosti DH, řízení kvality, vytváření systémů kontrol a revizí dětských hřišť. Školí v oblasti kvality výroby a aplikace normy ČSN EN 1176, školení provozovatelů z hlediska ČSN EN 1176-7.

Co by vás mohlo zajímat

Jak se na kurz přihlásit?

Na konci podrobných informací o kurzu je vždy připraven přihlašovací formulář, které je nutné vyplnit a odeslat. Následně budete kontaktování ohledně dalších informací ke konání kurzu.

Jsou vaše kurzy akreditované?

Ano, všechny námi nabízené kurzy jsou akreditované MV pro průběžné vzdělávání úředníků a vedoucích úředníků. Číslo akreditace naleznete vždy u informací o příslušném kurzu.

Mohu se zúčastnit i když nejsem úředník?

Kurzy jsou koncipovány pro potřeby úředníků ÚSC, ale není problém, aby se jich zúčastnili další zájemci. Zájemci, kteří nejsou pedagogičtí pracovníci budou muse zaplatit kurzovné s 21 % DPH.

Jakým způsobem lze kurz uhradit?

Úhradou faktury na náš účet. Faktura Vám bude zaslána nejpozději v den konání kurzu.