„Teorie zůstane pouhou teorií, pokud nepřikročíme k činu.“

Ochrana zemědělského půdního fondu – ONLINE

Číslo akreditace: AK/PV-76/2020 pro úředníky a AK/VE-49/2020 pro vedoucí úředníky

Kurz seznamuje účastníky vzdělávacího programu s problematikou ochrany zemědělského fondu, s novinkami a aktuální judikaturou v této oblasti.

Číst více…

  • 1 den
  • Online kurz
  • Úředník, Vedoucí úředník, Neúředník
  • 2400 Kč (DPH 0%) Kč
Ochrana zemědělského půdního fondu – ONLINE

Online kurz prostřednictvím aplikace TEAMS – není nutné tuto aplikaci instalovat, přihlášení je možné přes webový prohlížeč. Účastníci dostanou před kurzem manuál pro použití této aplikace – jak se přihlásit, jak se zapojit do diskuze, jak klást dotazy apod.

Obsah:

  1. Postupy státní správy ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a související legislativa
  2. řešení aktuálních problémů zemědělského půdního fondu:
  3. odnímání zemědělské půdy ze ZPF (sportoviště, bytová výstavba, průmyslové zóny, těžba),
  4. rekultivaci území po nezemědělské činnosti, v oblasti kvality půdy;
  5. aktuální stanoviska odboru legislativního MŽP ČR k tomuto zákonu a k právním předpisům navazujícím;
  6. diskuse k přednášeným tématům a problematice ochrany zemědělského půdního fondu obecně

Objednat se na kurz

Kdo kurz vyučuje

JUDr. Aleš Sova

JUDr. Aleš Sova

Působí jako právník pro oblast životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. V rámci své práce se zabývá na KÚ MSK procesními právními předpisy, jako je zejména správní řád, kontrolní řád, zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zákon o svobodném přístupu k informacím, zákon o právu na informace o životním prostředí nebo zákon o ochraně osobních údajů, jakož i práce se speciálními právními předpisy, především pak v oblastech odpadového hospodářství, ochrana zemědělského půdního fondu, ochrana zvířat proti týrání, lesní hospodářství, myslivost, rybářství, ochrana horninového prostředí (nerostného bohatství) nebo posuzování vlivů na životní prostředí.

Co by vás mohlo zajímat

Jak se na kurz přihlásit?

Na konci podrobných informací o kurzu je vždy připraven přihlašovací formulář, které je nutné vyplnit a odeslat. Následně budete kontaktování ohledně dalších informací ke konání kurzu.

Jsou vaše kurzy akreditované?

Ano, všechny námi nabízené kurzy jsou akreditované MV pro průběžné vzdělávání úředníků a vedoucích úředníků. Číslo akreditace naleznete vždy u informací o příslušném kurzu.

Mohu se zúčastnit i když nejsem úředník?

Kurzy jsou koncipovány pro potřeby úředníků ÚSC, ale není problém, aby se jich zúčastnili další zájemci. Zájemci, kteří nejsou pedagogičtí pracovníci budou muse zaplatit kurzovné s 21 % DPH.

Jakým způsobem lze kurz uhradit?

Úhradou faktury na náš účet. Faktura Vám bude zaslána nejpozději v den konání kurzu.