„Dobrý učitel, dobrý učeň, dobré učení mocně umění rozmnožuje.“

Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu – ONLINE

Kurz seznamuje účastníky vzdělávacího programu s problematikou ochrany zemědělského fondu, s novinkami a aktuální judikaturou v této oblasti.

Název akreditace MV: Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu - webinář
Číslo akreditace: AK/PV-105/2023 pro úředníky a AK/VE-54/2023 pro vedoucí úředníky

Číst více…

  • 1 den
  • Online kurz
  • Úředník, Vedoucí úředník, Neúředník
  • 2700 Kč (DPH 0%) Kč
Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu – ONLINE

Online kurz prostřednictvím aplikace TEAMS – není nutné tuto aplikaci instalovat, přihlášení je možné přes webový prohlížeč. Účastníci dostanou před kurzem manuál pro použití této aplikace – jak se přihlásit, jak se zapojit do diskuze, jak klást dotazy apod.

Obsah:

  1. Postupy státní správy ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a související legislativa
  2. řešení aktuálních problémů zemědělského půdního fondu:
  3. odnímání zemědělské půdy ze ZPF (sportoviště, bytová výstavba, průmyslové zóny, těžba),
  4. rekultivaci území po nezemědělské činnosti, v oblasti kvality půdy;
  5. aktuální stanoviska odboru legislativního MŽP ČR k tomuto zákonu a k právním předpisům navazujícím;
  6. diskuse k přednášeným tématům a problematice ochrany zemědělského půdního fondu obecně

Objednat se na kurz

Kdo kurz vyučuje

JUDr. Aleš Sova, Ph.D.

JUDr. Aleš Sova, Ph.D.

Lektor je právník s dlouholetou praxí. Působí na odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Dále mimo jiné vyučuje správní právo na Panevropské univerzitě a je lektorem vzdělávacích kurzů v oblastech veřejné správy na úsecích životní prostředí a zemědělství, a to se zaměřením především na lesní hospodářství, myslivost, ochranu zemědělského půdního fondu, ochranu zvířat proti týrání, ochranu přírody a krajiny a odpadové hospodářství. V rámci těchto kurzů předává praktické zkušenosti také se související aplikací zejména správního řádu, kontrolního řádu, zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich nebo zákona o právu na informace o životním prostředí.

Co by vás mohlo zajímat

Jak se na kurz přihlásit?

Na konci podrobných informací o kurzu je vždy připraven přihlašovací formulář, které je nutné vyplnit a odeslat. Následně budete kontaktování ohledně dalších informací ke konání kurzu.

Jsou vaše kurzy akreditované?

Ano, všechny námi nabízené kurzy jsou akreditované MV pro průběžné vzdělávání úředníků a vedoucích úředníků. Číslo akreditace naleznete vždy u informací o příslušném kurzu.

Mohu se zúčastnit i když nejsem úředník?

Kurzy jsou koncipovány pro potřeby úředníků ÚSC, ale není problém, aby se jich zúčastnili další zájemci. Zájemci, kteří nejsou pedagogičtí pracovníci budou muse zaplatit kurzovné s 21 % DPH.

Jakým způsobem lze kurz uhradit?

Úhradou faktury na náš účet. Faktura Vám bude zaslána nejpozději v den konání kurzu.