„Takový je příští věk, jak jsou vychováváni příští jeho občané.“

Restaurování kulturních památek a jejich součástí, legislativa a praxe – ONLINE

Cílem vzdělávacího programu je seznámení s legislativou a s procesními postupy v rámci památkové péče a údržby památek.
Číslo akreditace MV: AK/PV-73/2023 – průběžné vzdělávání pro úředníky, AK/VE-39/2023 - průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky
Název dle akreditace MV: Restaurování kulturních památek a jejich součástí, legislativa a praxe – webinář

Číst více…

  • 1 den
  • Online kurz
  • Úředník, Vedoucí úředník, Neúředník
  • 2900 Kč (DPH 0%) Kč
Restaurování kulturních památek a jejich součástí, legislativa a praxe – ONLINE

Online kurz prostřednictvím aplikace TEAMS – není nutné tuto aplikaci instalovat, přihlášení je možné přes webový prohlížeč. Účastníci dostanou před kurzem manuál pro použití této aplikace – jak se přihlásit, jak se zapojit do diskuze, jak klást dotazy apod.

Obsah:

A. Legislativa pro restaurování kulturních památek a jejich součástí – z pohledu zákona č. 20/1987, o státní památkové péči a prováděcí vyhlášky č. 66/1988 Sb. k zákonu o státní památkové péči

  • Co je restaurování a co už není restaurování z pohledu památkového zákona?
  • Proces přípravy restaurování I. stupeň – restaurátorský záměr, II. stupeň – návrh restaurování
  • Závazná stanoviska formou rozhodnutí k restaurování kulturních památek a jejich součástí
  • Restaurátorská povolení vydávaná MK ČR (tzv. restaurátorské licence)
  • Přemísťování kulturních památek a jejich částí z pohledu památkového zákona

B. Restaurátorské postupy a metody, materiály kulturních památek, samotné restaurování, proces po ukončení restaurování a péče o zrestaurované kulturní památky a jejich součásti

C. Příklady z praxe restaurování kulturních památek a jejich součástí – pozitivní a negativní příklady podle jednotlivých druhů materiálů kulturních památek a jejich součástí (kámen, dřevo, vitrážové sklo, nástěnné malby a výmalby, kovy a varhany)

Objednat se na kurz

Kdo kurz vyučuje

Mgr. Michal Drkula

Mgr. Michal Drkula

Působí na krajském úřadě Pardubického kraje na oddělení kultury a památkové péče, kde se věnuje ochraně památek.

Co by vás mohlo zajímat

Jak se na kurz přihlásit?

Na konci podrobných informací o kurzu je vždy připraven přihlašovací formulář, které je nutné vyplnit a odeslat. Následně budete kontaktování ohledně dalších informací ke konání kurzu.

Jsou vaše kurzy akreditované?

Ano, všechny námi nabízené kurzy jsou akreditované MV pro průběžné vzdělávání úředníků a vedoucích úředníků. Číslo akreditace naleznete vždy u informací o příslušném kurzu.

Mohu se zúčastnit i když nejsem úředník?

Kurzy jsou koncipovány pro potřeby úředníků ÚSC, ale není problém, aby se jich zúčastnili další zájemci. Zájemci, kteří nejsou pedagogičtí pracovníci budou muse zaplatit kurzovné s 21 % DPH.

Jakým způsobem lze kurz uhradit?

Úhradou faktury na náš účet. Faktura Vám bude zaslána nejpozději v den konání kurzu.