„Teorie zůstane pouhou teorií, pokud nepřikročíme k činu.“

Registr územní identifikace adres a nemovitostí – RÚIAN – ONLINE

Číslo akreditace MV: AK/PV-18/2021 pro úředníky, AK/VE-15/2021 pro vedoucí úředníky

Cílem vzdělávacího programu je seznámit úředníky s registrem územní identifikace adres a nemovitostí – RÚIAN, s jeho agendovým informačním systémem územní identifikace – ISÚI a s dalšími systémy a aplikacemi jako je VDP nebo APKO. Ujasnění editačních povinností obcí, stavebních úřadů a ČUZK. Ukázky praktických postupů při zapisování, změnách a odstraňování stavebních objektů a adresních míst, řešení reklamací a vymezení volebních okrsků. Problematika adres a územní identifikace v ČR.

Číst více…

 • 1 den
 • Online kurz
 • Úředník, Vedoucí úředník, Neúředník
 • 2800 Kč (DPH 0 %) Kč
Registr územní identifikace adres a nemovitostí – RÚIAN – ONLINE

Online kurz prostřednictvím aplikace TEAMS – není nutné tuto aplikaci instalovat, přihlášení je možné přes webový prohlížeč. Účastníci dostanou před kurzem manuál pro použití této aplikace – jak se přihlásit, jak se zapojit do diskuze, jak klást dotazy apod.

 1. Základní registry a RÚIAN
  • Vznik a rozdělení základních registrů
  • Obsah RÚIAN, jeho naplnění a aktualizace
  • Referenční údaje a konstitutivnost zápisů do RÚIAN
 2. Informační systém územní identifikace (ISÚI)
  • Editoři ISÚI, jaké prvky kdo edituje
  • Co je nutné vědět pro editaci
  • Rozdělení aplikace ISÚI
 3. Reklamace a Aplikace na kontroly dat (APKO) – zkvalitňovaní dat
  • Typy reklamací, zadavatelé reklamací a způsob jejich řešení
  • Rozdělení kontrol v APKO a jejich řešení
 4. Poskytování údajů z RÚIAN
  • Veřejný dálkový přístup k datům RÚIAN
  • Výměnný formát RÚIAN
  • Další výstupy pro uživatelé
 5. Řešení praktických problémů a často kladené otázky editorů ISÚI
  • Zodpovězení nejčastějších dotazů od editorů
  • Nastínění řešení praktických problémů
 6. Problematika adres a územní identifikace v ČR
  • Co je územní identifikace
  • Číslování stavebních objektů a rozpad vyšších územních prvků a evidenčních jednotek
  • Zápis adres, adresní místa

Objednat se na kurz

Kdo kurz vyučuje

Ing. Hana Gubániová

Ing. Hana Gubániová

Působí na ČÚZK, kde se zabývá problematikou RÚIAN, působila do roku 2020 na pozici zásutpce vedoucího oddělení správy RÚIAN a nyní působí na pozici řízení projektu RÚIAN, kde odpovídá za celkovou koordinaci a řízení projektu rozvoje a údržby RÚIAN.

Co by vás mohlo zajímat

Jak se na kurz přihlásit?

Na konci podrobných informací o kurzu je vždy připraven přihlašovací formulář, které je nutné vyplnit a odeslat. Následně budete kontaktování ohledně dalších informací ke konání kurzu.

Jsou vaše kurzy akreditované?

Ano, všechny námi nabízené kurzy jsou akreditované MV pro průběžné vzdělávání úředníků a vedoucích úředníků. Číslo akreditace naleznete vždy u informací o příslušném kurzu.

Mohu se zúčastnit i když nejsem úředník?

Kurzy jsou koncipovány pro potřeby úředníků ÚSC, ale není problém, aby se jich zúčastnili další zájemci. Zájemci, kteří nejsou pedagogičtí pracovníci budou muse zaplatit kurzovné s 21 % DPH.

Jakým způsobem lze kurz uhradit?

Úhradou faktury na náš účet. Faktura Vám bude zaslána nejpozději v den konání kurzu.