„Šetrné lesní hospodaření v obecních lesích“

Šetrné lesní hospodaření v obecních lesích – ONLINE

Cílem školení je přiblížit výhody šetrného hospodaření v obecních lesích jako přírodě blízkého hospodaření s cílem zachovat výnosy. Na praktických příkladech budou ukázány právní a ekologické aspekty hospodaření v lese.
Číslo akreditace MV: zažádáno o akreditaci

Číst více…

 • 1 den
 • Online kurz
 • Úředník, Vedoucí úředník, Neúředník
 • 2800 Kč (DPH 0%) Kč
Šetrné lesní hospodaření v obecních lesích – ONLINE

Online kurz prostřednictvím aplikace TEAMS – není nutné tuto aplikaci instalovat, přihlášení je možné přes webový prohlížeč. Účastníci dostanou před kurzem manuál pro použití této aplikace – jak se přihlásit, jak se zapojit do diskuze, jak klást dotazy apod.

 • Blok č. 1: Přírodě blízké hospodaření a metoda trvalých výnosů
  – Způsoby zajištění trvalých výnosů z lesa při očekávání výrazných přírodních změn.
  – Možnosti sledování vývoje stavu porostu, které poskytuje jejich certifikace.
  – Existující dotační tituly na podporu šetrného hospodaření v lesích a oceňování ekosystémových služeb lesa.
 • Blok č. 2: Podrobněji: Dynamika uhlíku a zadržování vody
  – Schopnost lesů zadržet vodu v krajině a přispět k malému vodnímu cyklu.
  – Existující offsetové programy a jejich hlavní nedostatky a chyby. Lesní hospodaření jako potenciální zdroj uhlíku.
  – Vhodná opatření pro zadržení vody a uhlíku díky lesům.
 • Blok č. 3: Právní a ekologické souvislosti rozpadu porostů
  – Jaké jsou výhody a nevýhody využívání kotlíkové těžby.
  – Ponechání biotopových stromů a pokusné dutiny ve stromech.
  – Souše a ležící mrtvé dřevo v porostech sloužící pro obnovu lesů.
 • Blok č. 4: Právní a ekologické souvislosti obnovy a přestavby
  – Za jakých souvislostech je umělá obnova lesů skutečně ekonomicky výhodná.
  – Využití přípravných dřevin a síje břízy.
  – Přestavby porostů a využití clonných sečí v porostech.
  Blok č. 5: Praktické příklady šetrného lesního hospodaření
  – Výběrové hospodaření s. p. LČR Klokočná.
  – Výkon práva myslivosti a využití břízy v severovýchodní části Jesenicka.
  – Pařezinové hospodaření na vysýchavých stanovištích Jižní Moravy.
  – Umoření nákladů při přestavbě smrkových monokultur.
 • Blok č. 6: Shrnutí a diskuze

Objednat se na kurz

Kdo kurz vyučuje

Mgr. Jan Skalík

Mgr. Jan Skalík

Působí jako koordinátor Hnutí DUHA v oblasti lesnictví a zemědělství. Do roku 2020 působil jako asistent na Katedře environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

Co by vás mohlo zajímat

Jak se na kurz přihlásit?

Na konci podrobných informací o kurzu je vždy připraven přihlašovací formulář, které je nutné vyplnit a odeslat. Následně budete kontaktování ohledně dalších informací ke konání kurzu.

Jsou vaše kurzy akreditované?

Ano, všechny námi nabízené kurzy jsou akreditované MV pro průběžné vzdělávání úředníků a vedoucích úředníků. Číslo akreditace naleznete vždy u informací o příslušném kurzu.

Mohu se zúčastnit i když nejsem úředník?

Kurzy jsou koncipovány pro potřeby úředníků ÚSC, ale není problém, aby se jich zúčastnili další zájemci. Zájemci, kteří nejsou pedagogičtí pracovníci budou muse zaplatit kurzovné s 21 % DPH.

Jakým způsobem lze kurz uhradit?

Úhradou faktury na náš účet. Faktura Vám bude zaslána nejpozději v den konání kurzu.