„Takový je příští věk, jak jsou vychováváni příští jeho občané.“

Sociální pohřeb – povinnosti obce dle zákona – ONLINE

Číslo akreditace MV: AK/PV-961/2022 pro úředníky a AK/VE-452/2022 pro vedoucí úředníky
Název kurzu dle akreditace: Sociální pohřeb – povinnosti obce dle zákona – webinář

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky se všemi aspekty sociálních pohřbů, kdy pohřeb v rámci přenesené působnosti sjednává obec ve smyslu § 5 odst. 1 zák. o pohřebnictví. Účastníci se seznámí s postupem podle občanského zákoníku a zákona o poskytování zdravotních služeb. Seznámí se s jednotlivými kroky, které musí být splněny a které jsou právně závazné, a to včetně spolupráce s poskytovatelem zdravotních / sociálních služeb.

Číst více…

  • 1 den
  • Online kurz
  • Úředník, Vedoucí úředník, Neúředník
  • 2900 Kč (DPH 0%) Kč
Sociální pohřeb – povinnosti obce dle zákona – ONLINE

Online kurz prostřednictvím aplikace TEAMS – není nutné tuto aplikaci instalovat, přihlášení je možné přes webový prohlížeč. Účastníci dostanou před kurzem manuál pro použití této aplikace – jak se přihlásit, jak se zapojit do diskuze, jak klást dotazy apod.

 

  1. Aktuální verze zákona o pohřebnictví a související právní předpisy
  2. Problematika sociálních pohřbů
  3. Úloha obce v oblasti pohřebnictví, dovolené způsoby pohřbívání.
  4. Pohřbívání na náklady obce (tzn. sociální pohřby) – okolnosti, za jakých je obec povinna zajistit pohřbení, financování sociálních pohřbů, podmínky vydání mrtvého lidského těla pro účely vědy, výzkumu a výuky. Problematika mrtvě narozených dětí.
  5. Součinnost obce s pohřebními službami

Objednat se na kurz

Kdo kurz vyučuje

Mgr. Jaroslav Šejvl

Mgr. Jaroslav Šejvl

Spoluzakladatel a předseda Cechu hrobnického. Působil jako vedoucí hrbitovní správy Olšany, dále působí jako správce neveřejného pohřebiště v obci Třebotov. Je přísedícím Mětského soudu v Praze, působí jako pedagog a odborný asistent Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze.

Co by vás mohlo zajímat

Jak se na kurz přihlásit?

Na konci podrobných informací o kurzu je vždy připraven přihlašovací formulář, které je nutné vyplnit a odeslat. Následně budete kontaktování ohledně dalších informací ke konání kurzu.

Jsou vaše kurzy akreditované?

Ano, všechny námi nabízené kurzy jsou akreditované MV pro průběžné vzdělávání úředníků a vedoucích úředníků. Číslo akreditace naleznete vždy u informací o příslušném kurzu.

Mohu se zúčastnit i když nejsem úředník?

Kurzy jsou koncipovány pro potřeby úředníků ÚSC, ale není problém, aby se jich zúčastnili další zájemci. Zájemci, kteří nejsou pedagogičtí pracovníci budou muse zaplatit kurzovné s 21 % DPH.

Jakým způsobem lze kurz uhradit?

Úhradou faktury na náš účet. Faktura Vám bude zaslána nejpozději v den konání kurzu.