„Posláním od začátku do konce budiž hledati a nalézati způsob, který by umožnil, aby učitelé méně učili, žáci se však více naučili, aby ve školách neměl místa křik, pocit ošklivosti, vědomí marné práce.“

Stavební legislativa – bezbariérová řešení a úpravy veřejného prostoru – ONLINE

Cílem kurzu je prohloubit znalosti v oblasti stavební legislativy se zaměřením na bezbariérová řešení a úpravy veřejného prostoru v rámci obcí a měst.
Číslo akreditace MV: AK/PV-205/2022 – pro úředníky, AK/VE-101/2022 pro vedoucí úředníky

Číst více…

  • 1 den
  • Online kurz
  • Úředník, Vedoucí úředník, Neúředník
  • 2900 Kč (DPH 0%) Kč
Stavební legislativa – bezbariérová řešení a úpravy veřejného prostoru  – ONLINE

Online kurz prostřednictvím aplikace TEAMS – není nutné tuto aplikaci instalovat, přihlášení je možné přes webový prohlížeč. Účastníci dostanou před kurzem manuál pro použití této aplikace – jak se přihlásit, jak se zapojit do diskuze, jak klást dotazy apod.

  1. Legislativní rámec problematiky
  2. Bezbariérové užívání veřejných staveb (se zaměřením na jejich bezbariérovost, zejména pak veřejná prostranství a dopravní stavby)
  3. Praktické příklady bezbariérového užívání staveb
  4. Diskuze a zodpovězení dotazů

 

Objednat se na kurz

Kdo kurz vyučuje

Ing. Dagmar Lanzová

Ing. Dagmar Lanzová

Vystudovala ČVUT fakultu stavební v oboru konstrukce a doprava. Od roku 2006 působí v Národní radě osob se zdravotním postižením České republiky jako odborná konzultantka pro přístupnost prostředí. Pracuje rovněž jako odborný poradce Poradny NRZP ČR, ve spolupráci s VVZPO se podílí na připomínkování technických a legislativních předpisů, zejména agendě stavebního zákona a dalších stavebních a dopravních předpisů. Dlouhodobě spolupracuje se společností ACCON Group, a.s. jako odborný konzultant investičních a sociálních projektů, dále pak jako lektor pro stavební předpisy a legislativu.

Co by vás mohlo zajímat

Jak se na kurz přihlásit?

Na konci podrobných informací o kurzu je vždy připraven přihlašovací formulář, které je nutné vyplnit a odeslat. Následně budete kontaktování ohledně dalších informací ke konání kurzu.

Jsou vaše kurzy akreditované?

Ano, všechny námi nabízené kurzy jsou akreditované MV pro průběžné vzdělávání úředníků a vedoucích úředníků. Číslo akreditace naleznete vždy u informací o příslušném kurzu.

Mohu se zúčastnit i když nejsem úředník?

Kurzy jsou koncipovány pro potřeby úředníků ÚSC, ale není problém, aby se jich zúčastnili další zájemci. Zájemci, kteří nejsou pedagogičtí pracovníci budou muse zaplatit kurzovné s 21 % DPH.

Jakým způsobem lze kurz uhradit?

Úhradou faktury na náš účet. Faktura Vám bude zaslána nejpozději v den konání kurzu.