„Takový je příští věk, jak jsou vychováváni příští jeho občané.“

Sucho, prevence sucha a škod – ONLINE

Cílem školení je seznámit a prohloubit znalosti v oblasti prevence sucha a vzniklých škod v důsledku sucha. Účastníci se seznámí se souvislostmi původu sucha, jak mu mohou předcházet a jak ho eliminovat v rámci svého působení na obcích, městech či krajské úrovni.
Číslo akreditace MV: AK/PV-140/2024 pro úředníky ÚSC, AK/VE-55/2024 pro vedoucí úředníky ÚSC

Číst více…

 • 1 den
 • Online kurz
 • Úředník, Vedoucí úředník, Neúředník
 • 2900 Kč (DPH 0%) Kč
Sucho, prevence sucha a škod – ONLINE

Online kurz prostřednictvím aplikace TEAMS – není nutné tuto aplikaci instalovat, přihlášení je možné přes webový prohlížeč. Účastníci dostanou před kurzem manuál pro použití této aplikace – jak se přihlásit, jak se zapojit do diskuze, jak klást dotazy apod.

 1. Historické suchu a meteorologické příčiny sucha, měření a statistika
 2. Metody zvládání sucha – zadržování vody extravilán a intravilán
 3. Povrchového odtoku vody, zadržování vody, praktickým opatřením ovlivňujícím zadržování vody v krajině, včetně opatření plošného a technického charakteru
 4. Platná legislativa související s problematikou sucha
 5. Zadržování vody jako prevence sucha
 • Retence vody v krajině a její dopady
 • Protierozní opatření jako zábrana vyplavování bahnem
 • Využití dešťových srážek a dešťové vody
 1. Co obec může ovlivnit při prevenci sucha a škod
 2. Diskuze a dotazy

Objednat se na kurz

Kdo kurz vyučuje

Ing. Michal Veverka, Ph.D. a Ing. Jana Soukupová, Ph.D.

Ing. Michal Veverka, Ph.D. a Ing. Jana Soukupová, Ph.D.

Ing. Michal Veverka, Ph.D. působí na Státním fondu životního prostředí ČR jako projektový manažer v Odboru ochrany přírody a na CZÚ Praha jako externí spolupracovník. Působil např. na ČHMÚ v rámci oddělení hydrologické prognózy jako hydrolog, prognostik, dále působil jako vodohospodářský dispečer na Povodí Vltavy, s.p. Ing. Jana Soukupová, Ph.D. působí na Fakultě životního prostředí ČZU na katedře vodního hodpodářství a environmentálního modelování.

Co by vás mohlo zajímat

Jak se na kurz přihlásit?

Na konci podrobných informací o kurzu je vždy připraven přihlašovací formulář, které je nutné vyplnit a odeslat. Následně budete kontaktování ohledně dalších informací ke konání kurzu.

Jsou vaše kurzy akreditované?

Ano, všechny námi nabízené kurzy jsou akreditované MV pro průběžné vzdělávání úředníků a vedoucích úředníků. Číslo akreditace naleznete vždy u informací o příslušném kurzu.

Mohu se zúčastnit i když nejsem úředník?

Kurzy jsou koncipovány pro potřeby úředníků ÚSC, ale není problém, aby se jich zúčastnili další zájemci. Zájemci, kteří nejsou pedagogičtí pracovníci budou muse zaplatit kurzovné s 21 % DPH.

Jakým způsobem lze kurz uhradit?

Úhradou faktury na náš účet. Faktura Vám bude zaslána nejpozději v den konání kurzu.