„Posláním od začátku do konce budiž hledati a nalézati způsob, který by umožnil, aby učitelé méně učili, žáci se však více naučili, aby ve školách neměl místa křik, pocit ošklivosti, vědomí marné práce.“

Základy systemické práce s dětmi a dospívajícími – ONLINE

Vzdělávací program seznamuje sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách se systemickým přístupem pro práci s dětmi a dospívajícími vycházejícího ze systemické psychoterapie. Představuje základní teoretická východiska systemického přístupu, koncept pomoci a kontroly, konstruktivní otázky a pět fází systemického rozhovoru při práci s dítětem. Účastníci získají základní orientaci také v přístupu zaměřeném na řešení vycházejícího ze systemické psychoterapie, jeho základních principech a způsobu spolupráce s klientem. Účastníci získají základní informace o vybraných technikách vycházejících z přístupu zaměřeného na řešení a jejich uplatnění v praxi.
Číslo akreditace MV: AK/PV-553/2023 pro úředníky, AK/VE-260/2023 pro vedoucí úředníky
Číslo akreditace MPSV: A2023/0534-SP/PC

Číst více…

 • 1 den
 • Online kurz
 • Úředník, Vedoucí úředník, Neúředník
 • 2800 Kč (DPH 0 %) Kč
Základy systemické práce s dětmi a dospívajícími – ONLINE

Online kurz prostřednictvím aplikace TEAMS – není nutné tuto aplikaci instalovat, přihlášení je možné přes webový prohlížeč. Účastníci dostanou před kurzem manuál pro použití této aplikace – jak se přihlásit, jak se zapojit do diskuze, jak klást dotazy apod.

Videopozvánka od lektorky

Obsah:

1. Základní teoretická východiska systemického přístupu

 • Základní teoretická východiska systemického přístupu Úvod do tématu: představení lektora, kurzu a jeho cílů, krátké představení účastníků, jejich zkušeností a očekávání.
 • Účastníkům budou představeny hlavní myšlenky radikálního konstruktivismu a Luhmannovy teorie sociálních systémů. Základní teoretická východiska budou doplněny o praktické příklady.

2. Význam vztahového prostředí v rodině pro socializaci dítěte

 • Účastníci se zamyslí nad vlastní pozicí ve vztahu ke klientům dle systemických principů.
  Účastníkům bude představen koncept pomoci a kontroly. Pomoc: doprovázení, vzdělávání, poradenství a terapie. Kontrola: opatrování, dozor, přesvědčování a vyjasňování. Účastníci budou hledat příklady ze své praxe

3. Systemický rozhovor

 • Účastníkům bude představeno pět fází systemického rozhovoru při práci s dítětem: příprava, otevření, dojednávání, průběh, ukončení a příprava.
 • Účastníci budou seznámeni s konstruktivními otázkami Toma Andersena a konstruktivními otázkami Steva de Shazera a Insso Kim Bergové.

4. Přístup zaměřený na řešení

 • Přístup zaměřený na řešení.
 • Účastníkům budou představeny základní principy přístupu zaměřeného na řešení.
  Účastníci budou seznámeni se třemi způsoby spolupráce s klientem: zakázka, stížnost a návštěva. Účastníci budou hledat příklady ze své praxe.
 • Budou představeny kritéria jasné formulace cíle spolupráce a techniky vycházející z přístupu zaměřeného na řešení: otázka po zázraku, škálování, otázka se slůvkem namísto, něco na cestu a další techniky. Vybrané techniky budou doplněny příklady z vlastní praxe.

Objednat se na kurz

Kdo kurz vyučuje

Mgr. Martina Kolářová

Mgr. Martina Kolářová

Působí jako psycholog a terapeut a jako krizový intervent. Je absolventem Filozofické fakulty MU v Brně, obor psychologie.

Co by vás mohlo zajímat

Jak se na kurz přihlásit?

Na konci podrobných informací o kurzu je vždy připraven přihlašovací formulář, které je nutné vyplnit a odeslat. Následně budete kontaktování ohledně dalších informací ke konání kurzu.

Jsou vaše kurzy akreditované?

Ano, všechny námi nabízené kurzy jsou akreditované MV pro průběžné vzdělávání úředníků a vedoucích úředníků. Číslo akreditace naleznete vždy u informací o příslušném kurzu.

Mohu se zúčastnit i když nejsem úředník?

Kurzy jsou koncipovány pro potřeby úředníků ÚSC, ale není problém, aby se jich zúčastnili další zájemci. Zájemci, kteří nejsou pedagogičtí pracovníci budou muse zaplatit kurzovné s 21 % DPH.

Jakým způsobem lze kurz uhradit?

Úhradou faktury na náš účet. Faktura Vám bude zaslána nejpozději v den konání kurzu.