„Dobrý učitel, dobrý učeň, dobré učení mocně umění rozmnožuje.“

Územní plánování – ONLINE

Číslo akreditace: AK/PV-336/2022 pro úředníky a AK/VE-167/2022 pro vedoucí úředníky

Cílem vzdělávacího programu je provést účastníky problematikou územního plánování dle platné legislativy včetně praktických informací a dopadů.

Číst více…

 • 1 den
 • Online kurz
 • Úředník, Vedoucí úředník, Neúředník
 • 2600 Kč (DPH 0 %) Kč
Územní plánování – ONLINE

Online kurz prostřednictvím aplikace TEAMS – není nutné tuto aplikaci instalovat, přihlášení je možné přes webový prohlížeč. Účastníci dostanou před kurzem manuál pro použití této aplikace – jak se přihlásit, jak se zapojit do diskuze, jak klást dotazy apod.

Obsah kurzu:

 • Územně analytické podklady jako podklad pro pořízení územně plánovací dokumentace
 • Územní studie její druhy, postup pořízení schválení a závaznost
 • Postup pořizování územního plánu či změny
 • Pořizování změny zkráceným postupem
 • Územní plán s prvky regulačního plánu
 • Regulační plán
 • Závazné stanovisko územního plánování
 • Vztah Politiky územního rozvoje a územně plánovacích dokumentací
 • Zásady územního rozvoje kraje a jejich postavení v hierarchii územního plánování
 • Přezkumy územně plánovací dokumentace
 • Přezkumy závazných stanovisek
 • Územní opatření o stavební uzávěře
 • Jak tvořit územní plán tak, aby umožňoval jednoznačný výklad.
 • Nejčastější problémy plynoucí z již pořízené územně plánovací dokumentace a jejich praktické dopady

 

Objednat se na kurz

Kdo kurz vyučuje

Ing.arch. Diana Juračková

Ing.arch. Diana Juračková

Působí na odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Co by vás mohlo zajímat

Jak se na kurz přihlásit?

Na konci podrobných informací o kurzu je vždy připraven přihlašovací formulář, které je nutné vyplnit a odeslat. Následně budete kontaktování ohledně dalších informací ke konání kurzu.

Jsou vaše kurzy akreditované?

Ano, všechny námi nabízené kurzy jsou akreditované MV pro průběžné vzdělávání úředníků a vedoucích úředníků. Číslo akreditace naleznete vždy u informací o příslušném kurzu.

Mohu se zúčastnit i když nejsem úředník?

Kurzy jsou koncipovány pro potřeby úředníků ÚSC, ale není problém, aby se jich zúčastnili další zájemci. Zájemci, kteří nejsou pedagogičtí pracovníci budou muse zaplatit kurzovné s 21 % DPH.

Jakým způsobem lze kurz uhradit?

Úhradou faktury na náš účet. Faktura Vám bude zaslána nejpozději v den konání kurzu.