„Ne ze souhlasu, ale z pochybnosti se rodí pokrok.“

Vodní zákon – ONLINE

Číslo akreditace: AK/PV-113/2021 pro úředníky a AK/VE-70/2021 pro vedoucí úředníky

Cílem školení je seznámit účastníky, kteří pracují se zákonem o vodách a jeho prováděcími předpisy, s aktuálním stavem legislativy a povinnostmi odpovědných orgánů / úřadů.

Číst více…

 • 1 den
 • Online kurz
 • Úředník, Vedoucí úředník, Neúředník
 • 2600 Kč (DPH 0%) Kč
Vodní zákon – ONLINE

Online kurz prostřednictvím aplikace TEAMS – není nutné tuto aplikaci instalovat, přihlášení je možné přes webový prohlížeč. Účastníci dostanou před kurzem manuál pro použití této aplikace – jak se přihlásit, jak se zapojit do diskuze, jak klást dotazy apod.

Obsah:

 • Principy vodního práva a vodoprávní úřady
 • Nakládání s vodami
 • Práva a povinnosti vlastníků vodních děl
 • Povolování a ohlašování vodních děl
 • Ochrana před povodněmi a suchem
 • Související otázky v návaznosti na aktuální judikaturu
 • Diskuse, dotazy

 

Objednat se na kurz

Kdo kurz vyučuje

Jaroslava Nietscheová, Ing. Michal Krátký

Jaroslava Nietscheová, Ing. Michal Krátký

Jaroslava Nietscheová od roku 1992 pracuje na Povodí Vltavy jako specialista na vodní právo. Odbornou činnost vykonávala zejména jako člen výkladové komise Ministerstva zemědělství, člen rozkladové komise Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí, člen námitkové komise Ministerstva zemědělství. Ing. Michal Krátký působí od roku 1992 působí ve funkci vedoucího útvaru povrchových a podzemních vod generálního ředitelství státního podniku Povodí Vltavy.

Co by vás mohlo zajímat

Jak se na kurz přihlásit?

Na konci podrobných informací o kurzu je vždy připraven přihlašovací formulář, které je nutné vyplnit a odeslat. Následně budete kontaktování ohledně dalších informací ke konání kurzu.

Jsou vaše kurzy akreditované?

Ano, všechny námi nabízené kurzy jsou akreditované MV pro průběžné vzdělávání úředníků a vedoucích úředníků. Číslo akreditace naleznete vždy u informací o příslušném kurzu.

Mohu se zúčastnit i když nejsem úředník?

Kurzy jsou koncipovány pro potřeby úředníků ÚSC, ale není problém, aby se jich zúčastnili další zájemci. Zájemci, kteří nejsou pedagogičtí pracovníci budou muse zaplatit kurzovné s 21 % DPH.

Jakým způsobem lze kurz uhradit?

Úhradou faktury na náš účet. Faktura Vám bude zaslána nejpozději v den konání kurzu.