„Posláním od začátku do konce budiž hledati a nalézati způsob, který by umožnil, aby učitelé méně učili, žáci se však více naučili, aby ve školách neměl místa křik, pocit ošklivosti, vědomí marné práce.“

Zákon na ochranu zvířat

Číslo akreditace: AK/PV-136/2020 pro úředníky a AK/VE-90/2020 pro vedoucí úředníky

Kurz seznamuje účastníky vzdělávacího programu s problematikou zákona na ochranu zvířat a kompetencích a povinnostech veřejné správy při provádění a aplikaci zákona v praxi.

Číst více…

  • 1 den
  • Praha
  • Úředník, Vedoucí úředník, Neúředník
  • 2600 Kč (DPH 0%) Kč
Zákon na ochranu zvířat

Místo konání: Hotel a školící středisko Marianeum, Máchova 7, Praha 2 – Vinohrady

Obsah:

• Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů – se zaměřením na problematiku ochrany zvířat ve vztahu ke kompetencím obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a obcí 
– právní postavení zvířete v zákoně na ochranu zvířat a v občanském zákoníku,
– účel a základní pojmy zákona na ochranu zvířat proti týrání, základní principy,
– projednávané novely zákona na ochranu zvířat,
– orgány ochrany zvířat, oprávnění a povinnosti obcí a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na úseku ochrany zvířat proti týrání, vybrané kompetence krajských veterinárních správ,
– přestupky po novele zákona na ochranu zvířat a po nabytí účinnosti zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
– právní úprava zákazu chovu zvířat, propadnutí zvířete a zabrání zvířete,
– úprava veřejných vystoupení zvířat,
– problematika úniku zvířat a toulavých a opuštěných zvířat z hlediska jejich ochrany v zákoně na ochranu zvířat.
• Trestné činy na úseku ochrany zvířat proti týrání, vybraná ustanovení zákona o Policii České republiky a právo vstupu. 

Objednat se na kurz

Kdo kurz vyučuje

JUDr. Aleš Sova, Ph.D.

JUDr. Aleš Sova, Ph.D.

Lektor je právník s dlouholetou praxí. Působí na odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Dále mimo jiné vyučuje správní právo na Panevropské univerzitě a je lektorem vzdělávacích kurzů v oblastech veřejné správy na úsecích životní prostředí a zemědělství, a to se zaměřením především na lesní hospodářství, myslivost, ochranu zemědělského půdního fondu, ochranu zvířat proti týrání, ochranu přírody a krajiny a odpadové hospodářství. V rámci těchto kurzů předává praktické zkušenosti také se související aplikací zejména správního řádu, kontrolního řádu, zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich nebo zákona o právu na informace o životním prostředí.

Co by vás mohlo zajímat

Jak se na kurz přihlásit?

Na konci podrobných informací o kurzu je vždy připraven přihlašovací formulář, které je nutné vyplnit a odeslat. Následně budete kontaktování ohledně dalších informací ke konání kurzu.

Jsou vaše kurzy akreditované?

Ano, všechny námi nabízené kurzy jsou akreditované MV pro průběžné vzdělávání úředníků a vedoucích úředníků. Číslo akreditace naleznete vždy u informací o příslušném kurzu.

Mohu se zúčastnit i když nejsem úředník?

Kurzy jsou koncipovány pro potřeby úředníků ÚSC, ale není problém, aby se jich zúčastnili další zájemci. Zájemci, kteří nejsou pedagogičtí pracovníci budou muse zaplatit kurzovné s 21 % DPH.

Jakým způsobem lze kurz uhradit?

Úhradou faktury na náš účet. Faktura Vám bude zaslána nejpozději v den konání kurzu.