„Každému člověku je jeho věk školou.“

Zákon na ochranu zvířat

Číslo akreditace: AK/PV-136/2020 pro úředníky a AK/VE-90/2020 pro vedoucí úředníky

Kurz seznamuje účastníky vzdělávacího programu s problematikou zákona na ochranu zvířat a kompetencích a povinnostech veřejné správy při provádění a aplikaci zákona v praxi.

Číst více…

  • 1 den
  • Praha
  • Úředník, Vedoucí úředník, Neúředník
  • 2600 Kč (DPH 0%) Kč
Zákon na ochranu zvířat

Místo konání: Dukelských hrdinů 500/25A, Praha 7 – Holešovice, školicí středisko TUDYTAM

Obsah:

• Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů – se zaměřením na problematiku ochrany zvířat ve vztahu ke kompetencím obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a obcí 
– právní postavení zvířete v zákoně na ochranu zvířat a v občanském zákoníku,
– účel a základní pojmy zákona na ochranu zvířat proti týrání, základní principy,
– projednávané novely zákona na ochranu zvířat,
– orgány ochrany zvířat, oprávnění a povinnosti obcí a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na úseku ochrany zvířat proti týrání, vybrané kompetence krajských veterinárních správ,
– přestupky po novele zákona na ochranu zvířat a po nabytí účinnosti zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
– právní úprava zákazu chovu zvířat, propadnutí zvířete a zabrání zvířete,
– úprava veřejných vystoupení zvířat,
– problematika úniku zvířat a toulavých a opuštěných zvířat z hlediska jejich ochrany v zákoně na ochranu zvířat.
• Trestné činy na úseku ochrany zvířat proti týrání, vybraná ustanovení zákona o Policii České republiky a právo vstupu. 

Objednat se na kurz

Kdo kurz vyučuje

JUDr. Aleš Sova

JUDr. Aleš Sova

Působí jako právník pro oblast životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. V rámci své práce se zabývá na KÚ MSK procesními právními předpisy, jako je zejména správní řád, kontrolní řád, zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zákon o svobodném přístupu k informacím, zákon o právu na informace o životním prostředí nebo zákon o ochraně osobních údajů, jakož i práce se speciálními právními předpisy, především pak v oblastech odpadové hospodářství, ochrana zemědělského půdního fondu, ochrana zvířat proti týrání, lesní hospodářství, myslivost, rybářství, ochrana horninového prostředí (nerostného bohatství) nebo posuzování vlivů na životní prostředí.

Co by vás mohlo zajímat

Jak se na kurz přihlásit?

Na konci podrobných informací o kurzu je vždy připraven přihlašovací formulář, které je nutné vyplnit a odeslat. Následně budete kontaktování ohledně dalších informací ke konání kurzu.

Jsou vaše kurzy akreditované?

Ano, všechny námi nabízené kurzy jsou akreditované MV pro průběžné vzdělávání úředníků a vedoucích úředníků. Číslo akreditace naleznete vždy u informací o příslušném kurzu.

Mohu se zúčastnit i když nejsem úředník?

Kurzy jsou koncipovány pro potřeby úředníků ÚSC, ale není problém, aby se jich zúčastnili další zájemci. Zájemci, kteří nejsou pedagogičtí pracovníci budou muse zaplatit kurzovné s 21 % DPH.

Jakým způsobem lze kurz uhradit?

Úhradou faktury na náš účet. Faktura Vám bude zaslána nejpozději v den konání kurzu.