„Jediným učitelem hodným toho jména jest ten, který vzbuzuje ducha svobodného přemýšlení a vyvinuje cit osobní odpovědnosti.“

Zákon o lesích – ONLINE

Číslo akreditace: AK/PV-554/2023 pro úředníky a AK/VE-261/2023 pro vedoucí úředníky
Kurz seznamuje účastníky vzdělávacího programu s problematikou zákona o lesích v souvislosti s lesním hospodářstvím a kompetencích veřejné správy při provádění a aplikaci zákona v praxi z pohledu agendy ÚSC.

Číst více…

  • 1 den
  • Online kurz
  • Úředník, Vedoucí úředník, Neúředník
  • 2900 Kč (DPH 0%) Kč
Zákon o lesích – ONLINE

Online kurz prostřednictvím aplikace TEAMS – není nutné tuto aplikaci instalovat, přihlášení je možné přes webový prohlížeč. Účastníci dostanou před kurzem manuál pro použití této aplikace – jak se přihlásit, jak se zapojit do diskuze, jak klást dotazy apod.

Obsah:

Úvod do problematiky zákona o lesích a problematiky lesního hospodářství a působnost veřejné správy

  • pozemky určené k plnění funkcí lesa a jejich evidence; obecné užívání lesa; lesní hospodářské plánování; hospodaření v lesích; odborný lesní hospodář; podpora hospodaření v lesích ze strany státu; lesní stráž; přestupky a pokuty; státní správa lesů; lesní doprava, ochrana lesa, těžba

Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a péče o genofond lesních dřevin (zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin)

Hospodářská úprava lesů

Finanční podpory v lesním hospodářství

Ochrana lesa

Objednat se na kurz

Kdo kurz vyučuje

JUDr. Aleš Sova

JUDr. Aleš Sova

Působí jako právník pro oblast životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. V rámci své práce se zabývá na KÚ MSK procesními právními předpisy, jako je zejména správní řád, kontrolní řád, zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zákon o svobodném přístupu k informacím, zákon o právu na informace o životním prostředí nebo zákon o ochraně osobních údajů, jakož i práce se speciálními právními předpisy, především pak v oblastech odpadové hospodářství, ochrana zemědělského půdního fondu, ochrana zvířat proti týrání, lesní hospodářství, myslivost, rybářství, ochrana horninového prostředí (nerostného bohatství) nebo posuzování vlivů na životní prostředí.

Co by vás mohlo zajímat

Jak se na kurz přihlásit?

Na konci podrobných informací o kurzu je vždy připraven přihlašovací formulář, které je nutné vyplnit a odeslat. Následně budete kontaktování ohledně dalších informací ke konání kurzu.

Jsou vaše kurzy akreditované?

Ano, všechny námi nabízené kurzy jsou akreditované MV pro průběžné vzdělávání úředníků a vedoucích úředníků. Číslo akreditace naleznete vždy u informací o příslušném kurzu.

Mohu se zúčastnit i když nejsem úředník?

Kurzy jsou koncipovány pro potřeby úředníků ÚSC, ale není problém, aby se jich zúčastnili další zájemci. Zájemci, kteří nejsou pedagogičtí pracovníci budou muse zaplatit kurzovné s 21 % DPH.

Jakým způsobem lze kurz uhradit?

Úhradou faktury na náš účet. Faktura Vám bude zaslána nejpozději v den konání kurzu.