„Ne ze souhlasu, ale z pochybnosti se rodí pokrok.“

Zákon o lesích

Číslo akreditace: AK/PV-111/2020 pro úředníky a AK/VE-70/2020 pro vedoucí úředníky

Kurz seznamuje účastníky vzdělávacího programu s problematikou zákona o lesích v souvislosti s lesním hospodářstvím a kompetencích veřejné správy při provádění a aplikaci zákona v praxi z pohledu agendy ÚSC.

Číst více…

  • 1 den
  • Praha
  • Úředník, Vedoucí úředník, Neúředník
  • 2800 Kč (DPH 0 %) Kč
Zákon o lesích

Místo konání: Hotel a školící středisko Marianeum, Máchova 7, Praha 2 – Vinohrady

Obsah:

Úvod do problematiky zákona o lesích a problematiky lesního hospodářství a působnost veřejné správy

  • pozemky určené k plnění funkcí lesa a jejich evidence; obecné užívání lesa; lesní hospodářské plánování; hospodaření v lesích; odborný lesní hospodář; podpora hospodaření v lesích ze strany státu; lesní stráž; přestupky a pokuty; státní správa lesů; lesní doprava, ochrana lesa, těžba

Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a péče o genofond lesních dřevin (zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin)

Hospodářská úprava lesů

Finanční podpory v lesním hospodářství

Ochrana lesa

Objednat se na kurz

Kdo kurz vyučuje

JUDr. Aleš Sova, Ph.D.

JUDr. Aleš Sova, Ph.D.

Lektor je právník s dlouholetou praxí. Působí na odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Dále mimo jiné vyučuje správní právo na Panevropské univerzitě a je lektorem vzdělávacích kurzů v oblastech veřejné správy na úsecích životní prostředí a zemědělství, a to se zaměřením především na lesní hospodářství, myslivost, ochranu zemědělského půdního fondu, ochranu zvířat proti týrání, ochranu přírody a krajiny a odpadové hospodářství. V rámci těchto kurzů předává praktické zkušenosti také se související aplikací zejména správního řádu, kontrolního řádu, zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich nebo zákona o právu na informace o životním prostředí.

Co by vás mohlo zajímat

Jak se na kurz přihlásit?

Na konci podrobných informací o kurzu je vždy připraven přihlašovací formulář, které je nutné vyplnit a odeslat. Následně budete kontaktování ohledně dalších informací ke konání kurzu.

Jsou vaše kurzy akreditované?

Ano, všechny námi nabízené kurzy jsou akreditované MV pro průběžné vzdělávání úředníků a vedoucích úředníků. Číslo akreditace naleznete vždy u informací o příslušném kurzu.

Mohu se zúčastnit i když nejsem úředník?

Kurzy jsou koncipovány pro potřeby úředníků ÚSC, ale není problém, aby se jich zúčastnili další zájemci. Zájemci, kteří nejsou pedagogičtí pracovníci budou muse zaplatit kurzovné s 21 % DPH.

Jakým způsobem lze kurz uhradit?

Úhradou faktury na náš účet. Faktura Vám bude zaslána nejpozději v den konání kurzu.