„Každému člověku je jeho věk školou.“

Zákon o myslivosti – ONLINE

Číslo akreditace: AK/PV-291/2023 pro úředníky a AK/VE-144/2023 pro vedoucí úředníky
Název dle akreditace MV: Zákon o myslivosti - webinář
Kurz seznamuje účastníky vzdělávacího programu s problematikou zákona o myslivosti a kompetencích veřejné správy při provádění a aplikaci zákona v praxi z pohledu agendy ÚSC.

Číst více…

  • 1 den
  • Online kurz
  • Úředník, Vedoucí úředník, Neúředník
  • 2900 Kč (DPH 0 %) Kč
Zákon o myslivosti – ONLINE

Online kurz prostřednictvím aplikace TEAMS – není nutné tuto aplikaci instalovat, přihlášení je možné přes webový prohlížeč. Účastníci dostanou před kurzem manuál pro použití této aplikace – jak se přihlásit, jak se zapojit do diskuze, jak klást dotazy apod.

Obsah:

1. základní principy organizace a činnosti veřejné správy, územní samosprávné celky, správní řád, řešení případových studií a praktických úkolů, práce s právními předpisy týkající se zákona o myslivosti.

2. právní úprava na úseku myslivosti; chov a zušlechťování zvěře; ochrana myslivosti; myslivecká stráž; tvorba honiteb; honební společenstvo; využití honiteb; myslivecký hospodář; myslivecké hospodaření a lov; škody způsobené zvěří a na zvěři; státní správa myslivosti

Objednat se na kurz

Kdo kurz vyučuje

JUDr. Aleš Sova, Ph.D.

JUDr. Aleš Sova, Ph.D.

Lektor je právník s dlouholetou praxí. Působí na odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Je také lektorem vzdělávacích kurzů v oblastech veřejné správy na úsecích životní prostředí a zemědělství se zaměřením mimo jiné na lesní hospodářství, myslivost, ochranu zemědělského půdního fondu, ochranu zvířat proti týrání, ochranu přírody a krajiny a odpadové hospodářství. V rámci kurzů předává i praktické zkušenosti se související aplikací správního řádu, kontrolního řádu, zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich nebo zákona o právu na informace o životním prostředí.

Co by vás mohlo zajímat

Jak se na kurz přihlásit?

Na konci podrobných informací o kurzu je vždy připraven přihlašovací formulář, které je nutné vyplnit a odeslat. Následně budete kontaktování ohledně dalších informací ke konání kurzu.

Jsou vaše kurzy akreditované?

Ano, všechny námi nabízené kurzy jsou akreditované MV pro průběžné vzdělávání úředníků a vedoucích úředníků. Číslo akreditace naleznete vždy u informací o příslušném kurzu.

Mohu se zúčastnit i když nejsem úředník?

Kurzy jsou koncipovány pro potřeby úředníků ÚSC, ale není problém, aby se jich zúčastnili další zájemci. Zájemci, kteří nejsou pedagogičtí pracovníci budou muse zaplatit kurzovné s 21 % DPH.

Jakým způsobem lze kurz uhradit?

Úhradou faktury na náš účet. Faktura Vám bude zaslána nejpozději v den konání kurzu.