„Posláním od začátku do konce budiž hledati a nalézati způsob, který by umožnil, aby učitelé méně učili, žáci se však více naučili, aby ve školách neměl místa křik, pocit ošklivosti, vědomí marné práce.“

Zákon o pohřebnictví, sociální pohřeb – povinnosti obce – ONLINE

Číslo akreditace MV: AK/PV-574/2023 pro úředníky a AK/VE-270/2023 pro vedoucí úředníky
Název kurzu dle akreditace: Zákon o pohřebnictví, sociální pohřeb - povinnosti obce - webinář

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky se všemi aspekty situace, kdy pohřeb v rámci přenesené působnosti sjednává obec ve smyslu § 5 odst. 1 zák. o pohřebnictví. Tzn. problematika sociálních pohřbů. Účastníci se seznámí nejen s podmínkami, které ukládá zák. o pohřebnictví, ale s postupem podle občanského zákoníku a zákona o poskytování zdravotních služeb. Seznámí se s jednotlivými kroky, které musí být splněny a které jsou právně závazné, a to včetně spolupráce s poskytovatelem zdravotních / sociálních služeb. Rovněž se kurz zaměří na problematiku evidence a provozování hrobů a pohřebišť.

Číst více…

 • 1 den
 • Online kurz
 • Úředník, Vedoucí úředník, Neúředník
 • 2800 Kč (DPH 0 %) Kč
Zákon o pohřebnictví, sociální pohřeb – povinnosti obce – ONLINE

Online kurz prostřednictvím aplikace TEAMS – není nutné tuto aplikaci instalovat, přihlášení je možné přes webový prohlížeč. Účastníci dostanou před kurzem manuál pro použití této aplikace – jak se přihlásit, jak se zapojit do diskuze, jak klást dotazy apod.

 

 1. Aktuální verze zákona o pohřebnictví a související právní předpisy
 2. Problematika sociálních pohřbů
 • Úloha obce v oblasti pohřebnictví, dovolené způsoby pohřbívání.
 • Pohřbívání na náklady obce (tzn. sociální pohřby) – okolnosti, za jakých je obec povinna zajistit pohřbení, financování sociálních pohřbů, podmínky vydání mrtvého lidského těla pro účely vědy, výzkumu a výuky. Problematika mrtvě narozených dětí.
 1. Povinnosti provozovatelů pohřebišť ze zákona o pohřebnictví
 • Služby ve veřejném zájmu v samostatné působnosti obce
 • Vymezení povinností, vymezení pravomoci k pohřebním službám
 • Provozování smutečních obřadních síní na pohřebištích
 1. Užívání hrobových míst
 • Skončení nájmu
 • Řády pohřebišť, smlouvy o nájmu
 • Ceny na užívání hrobových míst a za vyhrazené služby
 • Jejich stanovení, regulace, hospodářská soutěž
 • Evidence na pohřebištích
 • Povinnosti, zdroje informací, způsob vedení
 1. Součinnost obce s pohřebními službami
 2. Opuštěná hrobová zařízení
 • Likvidace, znaky opuštěnosti
 • Opuštěné hrobky dle NOZ
 • Skončení nájmu a nakládání s opuštěným hrobovým zařízením
 • Vyklizení míst od hrobového zařízení, veřejné výzvy, jiná řešení
 • Podmínky vzniku opuštěnosti věcí – hrobového zařízení

Objednat se na kurz

Kdo kurz vyučuje

Mgr. Jaroslav Šejvl

Mgr. Jaroslav Šejvl

Spoluzakladatel a předseda Cechu hrobnického. Působil jako vedoucí hrbitovní správy Olšany, dále působí jako správce neveřejného pohřebiště v obci Třebotov. Je přísedícím Mětského soudu v Praze, působí jako pedagog a odborný asistent Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze.

Co by vás mohlo zajímat

Jak se na kurz přihlásit?

Na konci podrobných informací o kurzu je vždy připraven přihlašovací formulář, které je nutné vyplnit a odeslat. Následně budete kontaktování ohledně dalších informací ke konání kurzu.

Jsou vaše kurzy akreditované?

Ano, všechny námi nabízené kurzy jsou akreditované MV pro průběžné vzdělávání úředníků a vedoucích úředníků. Číslo akreditace naleznete vždy u informací o příslušném kurzu.

Mohu se zúčastnit i když nejsem úředník?

Kurzy jsou koncipovány pro potřeby úředníků ÚSC, ale není problém, aby se jich zúčastnili další zájemci. Zájemci, kteří nejsou pedagogičtí pracovníci budou muse zaplatit kurzovné s 21 % DPH.

Jakým způsobem lze kurz uhradit?

Úhradou faktury na náš účet. Faktura Vám bude zaslána nejpozději v den konání kurzu.