„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“

Zákonitosti vedení rozhovoru s dětmi a dospívajícími – ONLINE

Vzdělávací program účastníkům přináší teoretické znalosti o zákonitostech kognitivního, emočního a sociálního vývoje dítěte, které je třeba zohledňovat při rozhovoru s dětmi a dospívajícími. V kurzu představíme různé komunikační techniky, strukturu vedení rozhovoru s dětmi a dospívajícími: navázání prvního kontaktu a získání dítěte ke spolupráci, budování bezpečného prostoru, orientace v situaci dítěte, směřování a zacílení rozhovoru, jak motivovat a podporovat dítě k potřebné změně. Kurz je koncipován prakticky, účastníci získají konkrétní tipy pro vedení rozhovoru s dětmi a dospívajícími, které jim pomůžou získané informace ihned aplikovat do vlastní praxe.
Číslo akreditace MV: AK/PV-591/2023 pro úředníky, AK/VE-279/2023 pro vedoucí úředníky
Číslo akreditace MPSV: A2023/0535-SP/PC

Číst více…

 • 1 den
 • Online kurz
 • Úředník, Vedoucí úředník, Neúředník
 • 2800 Kč (DPH 0 %) Kč
Zákonitosti vedení rozhovoru s dětmi a dospívajícími – ONLINE

Online kurz prostřednictvím aplikace TEAMS – není nutné tuto aplikaci instalovat, přihlášení je možné přes webový prohlížeč. Účastníci dostanou před kurzem manuál pro použití této aplikace – jak se přihlásit, jak se zapojit do diskuze, jak klást dotazy apod.

Videopozvánka od lektorky

Obsah:

1. Faktory, které ovlivňují spolupráci

 • Úvod do tématu: představení lektora, kurzu a jeho cílů, krátké představení účastníků, jejich zkušeností a očekávání.
 • Úkoly a role odborného pracovníka ve vztahu ke klientovi. Osobnost klienta.
  Účastníci se zamyslí, jaké faktory ovlivňují spolupráci s dětskými a dospívajícími klienty. Nápady účastníků budou doplněny o představené informace.

2. Specifika rozhovoru dle věku dítětě

 • Kognitivní, emoční a sociální vývoj dítěte doplněný o příklady z praxe. Účastníci budou hledat příklady z vlastní praxe. Účastníci se zamyslí, jaké má potřeby dítě dle věku během rozhovoru. Nápady účastníků budou doplněné o představené informace.

3. Komunikační techniky

 • Parafrázování, shrnování, vyjasňování, zrcadlení, přeznačkování, povzbuzování, oceňování, práce s emocemi, vracení rozhovoru k tématu a udržování struktury rozhovoru, komentování procesu, kladení vhodných otázek (uzavřené, otevřené, sugestivní, provokativní, alternativní), „já výrok“. Vybrané techniky si účastníci procvičí dle zadání. Neverbální komunikace a jak ovlivňuje spolupráci s klientem. Účastníci si vyzkouší rozdílné postoje ke klientům vyjádřené pomocí neverbální komunikace. KOST aneb komunikační stopky.

4. Struktura rozhovoru s dítětem

 • Navázání prvního kontaktu a získání dítěte ke spolupráci, budování bezpečného prostoru, sjednávání zakázky s dítětem, směřování a zacílení rozhovoru, motivace a podpora dítěte k potřebné změně. Témata budou doplněny příklady z vlastní praxe.

Objednat se na kurz

Kdo kurz vyučuje

Mgr. Martina Kolářová

Mgr. Martina Kolářová

Působí jako psycholog a terapeut a jako krizový intervent. Je absolventem Filozofické fakulty MU v Brně, obor psychologie.

Co by vás mohlo zajímat

Jak se na kurz přihlásit?

Na konci podrobných informací o kurzu je vždy připraven přihlašovací formulář, které je nutné vyplnit a odeslat. Následně budete kontaktování ohledně dalších informací ke konání kurzu.

Jsou vaše kurzy akreditované?

Ano, všechny námi nabízené kurzy jsou akreditované MV pro průběžné vzdělávání úředníků a vedoucích úředníků. Číslo akreditace naleznete vždy u informací o příslušném kurzu.

Mohu se zúčastnit i když nejsem úředník?

Kurzy jsou koncipovány pro potřeby úředníků ÚSC, ale není problém, aby se jich zúčastnili další zájemci. Zájemci, kteří nejsou pedagogičtí pracovníci budou muse zaplatit kurzovné s 21 % DPH.

Jakým způsobem lze kurz uhradit?

Úhradou faktury na náš účet. Faktura Vám bude zaslána nejpozději v den konání kurzu.