„waste management“

Zero Waste management (odpadové hospodářství) pro ÚSC – ONLINE

Cílem školení je seznámit jeho účastníky s tématem zerou waste managementu (odpadového hospodářství) v obcích z pohledu legislativy a managementu odpadového hospodářství s cílem eliminovat náklady na odpadové hospodářství a snížit produkci odpadů a tím nákladů na jejich likvidaci.
Číslo akreditace MV: zažádáno o akreditaci

Číst více…

 • 1 den
 • Online kurz
 • Úředník, Vedoucí úředník, Neúředník
 • 2800 Kč (DPH 0%) Kč
Zero Waste management (odpadové hospodářství) pro ÚSC – ONLINE

Online kurz prostřednictvím aplikace TEAMS – není nutné tuto aplikaci instalovat, přihlášení je možné přes webový prohlížeč. Účastníci dostanou před kurzem manuál pro použití této aplikace – jak se přihlásit, jak se zapojit do diskuze, jak klást dotazy apod.

 1.  Úvod do problematiky odpadového hospodářství
  – multikrize (změna klimatu, covid, války) a odpadové hospodářství
  – mezinárodní cíle v oblasti nakládání s odpady a nakládání se surovinami (OSN a EU)
  – základy národní odpadové legislativy:
  o POH ČR
  o zákon o odpadech
  o zákon o obalech
  o zákon o omezení jednorázových plastů
 2. Odpadové hospodářství v organizaci/obci
  – Výkon státní správy a samosprávy na úseku odpadového hospodářství:
  o úroveň státní správy: povinnosti vyplývající ze zákona a vyhlášek (povolování odpadových zařízení – sběrné dvory, kompostárny atd.)
  o úroveň krajů: povolování odpadových zařízení,
  o úroveň obcí s rozšířenou působností: povolování Malých zařízení (malá kompostárna do 150 tun); vyjadřování ke stavebním řízením z pohledu nakládání s odpady (např. požadavek na zřízení míst pro nádoby na třídění); kontrolní činnost
  o úroveň samosprávy: nastavení systému OH (zvolení poplatku za OH, hustota sběrné sítě, zapojení podnikatelů a sběren do systému OH obce); kontrolní činnost (urovnání domluvou nebo sankcí)
  – Řídit lze jen to, co lze měřit:
  o nutnost znát hodnoty, kterých musí obec dosáhnout, aby naplnila legislativní povinnosti
  o ekonomické parametry
 3. Bioodpady jako klíčový problém
  – Proč jsou bioodpady problém?
  – Legislativa kolem bioodpadů
  – Způsoby zpracování bioodpadů: řešení průmyslové, komunitní, obecní a domácí
  – Příklady dobré praxe
 4. Používaná dokumentace a formuláře v odpadovém hospodářství
  – vedení průběžné evidence: nejdůležitější formulář pro odpadové hospodáře sloužící k souhrnu množství odpadů za rok a případná povinnost podání hlášení do ISPOP
  – nejdůležitější formuláře Vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
  – provozní deník pro zařízení určená pro nakládání s odpady (např. kompostárny, sběrné dvory, Sběrny kovů či papíru – tj. zařízení, které může provozovat i obec)
  – vyplňování dotazníků pro EKO-KOM
 5. Zero Waste strategie a certifikace měst 
  – seznámení se Zero Waste strategií
  – úspěšná aplikace Zero Waste v zahraničí
  – příklady dobré praxe v České republice
 6. Diskuze a shrnutí

Objednat se na kurz

Kdo kurz vyučuje

Ing. Ivo Kropáček, Ing. Radim Plachý

Ing. Ivo Kropáček, Ing. Radim Plachý

Ing. Ivo Kropáček působí jako analytik Envirostyl s.r.o. a odpadový expert pro Hnutí DUHA. Pomáhá městům a obcím zavádět progresivní programy odpadového hospodářství. Ing. Radim Plachý působil na Magistrátu města Olomouc na odboru životního prostředí a u Technických služeb města Olomouc. V současné době působí jako konzultant v oblasti odpadů pro města a obcí a lektoruje kurzy v oblasti waste managementu.

Co by vás mohlo zajímat

Jak se na kurz přihlásit?

Na konci podrobných informací o kurzu je vždy připraven přihlašovací formulář, které je nutné vyplnit a odeslat. Následně budete kontaktování ohledně dalších informací ke konání kurzu.

Jsou vaše kurzy akreditované?

Ano, všechny námi nabízené kurzy jsou akreditované MV pro průběžné vzdělávání úředníků a vedoucích úředníků. Číslo akreditace naleznete vždy u informací o příslušném kurzu.

Mohu se zúčastnit i když nejsem úředník?

Kurzy jsou koncipovány pro potřeby úředníků ÚSC, ale není problém, aby se jich zúčastnili další zájemci. Zájemci, kteří nejsou pedagogičtí pracovníci budou muse zaplatit kurzovné s 21 % DPH.

Jakým způsobem lze kurz uhradit?

Úhradou faktury na náš účet. Faktura Vám bude zaslána nejpozději v den konání kurzu.