„Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat.“

O nás

ACCON human resources management, s.r.o.


Chcete li pracovat s vysoce kvalifikovanými odborníky, musíte se jimi stát. Využijte široké nabídky našich služeb!
  • Nastavíme vzdělávání dle specifických potřeb Vašeho úřadu.
  • Zajistíme odborníky i pro velmi specifické oblasti vzdělávání.
  • Vzděláváme interaktivně s důrazem na aplikaci znalostí a dovedností do praxe.
  • Nabízíme širokou paletu akreditovaných kurzů nejen pro veřejnou správu.
  • Nabízíme široké portfolio otevřených kurzů pro úředníky ÚSC. Podporujeme je v jejich náročné práci.

Zpracujeme Vám vzdělávací plán pro vaši organizaci ZDARMA!

Katalog pro obce