„Jediným učitelem hodným toho jména jest ten, který vzbuzuje ducha svobodného přemýšlení a vyvinuje cit osobní odpovědnosti.“

Reference

Partnerské organizace podílející se na lektorování a realizaci kurzu:

Asociace výrobců hřišť a sportovišť

 

Unie komunitní energetiky

Asociace komunitní energetiky ČR

 

Realizované zakázky a zákazníci ACCON human resources management, s.r.o.:

Městský úřad Valašské Klobouky

Realizace vzdělávacích kurzů v projektu “Vzdělaní zaměstnanci – spokojení občané”

 

Městský úřad Zruč nad Sázavou

Realizace vzdělávání v projektu “Profesní vzdělávání zaměstnanců Města Zruč nad Sázavou”

 

Městský úřad Kralupy nad Vltavou

Realizace vzdělávání v rámci zakázky “Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě”

 

Mikroregion Ostrožsko Veselsko

Realizace vzdělávání v projektu “Rozvoj a profesionalizace Mikroregionu Ostrožsko – Veselsko”

 

Mikroregion Osoblažsko

Realizace vzdělávacích kurzů pro úředníky a volené zástupce měst a obcí sdružených v Mikroregionu Osoblažsko.

 

Krajský úřad Ústeckého kraje

Realizace vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti, finančních a účetních kurzů, kurzů v oblasti auditu, kontroly, finanční kontroly a kurzy měkkých dovedností v rámci projektu “Vzdělávání zaměstnanců Krajského úřadu Ústí nad Labem”

 

Ústecký kraj

Realizace vzdělávacích programů v oblasti sociálních služeb pro pracovníky sociálních služeb Ústeckého kraje.

 

Městský úřad Bílovec

Realizace akreditovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu “Rozvoj systému řízení lidských zdrojů na MÚ v Bílovci a realizace vzdělávacích programů”

 

Magistrát statutárního města Havířov

Realizace akreditovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu “Zvyšování kompetencí zaměstnanců prostřednictvím vzdělávání”

 

Městský úřad Orlová

Realizace vzdělávání zaměstnanců MěÚ Orlová

 

Městský úřad Luhačovice

Luhačovice – rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě

 

Město Třeboň

Zajištění vzdělávání pro zaměstnance Městského úřadu Třeboň a Městské policie Třeboň

 

Město Hořovice

Vzdělávání zaměstnanců MěÚ Hořovice

 

Město Dobříš

Efektivní správa Zdravého města Dobříše

 

Rožnov pod Radhoštěm

Realizace vzdělávacích kurzů v oblasti legislativy životního prostředí, školské legislativy, odborných kurzů pro OSPOD, stavební legislativy a registrů pro MěÚ Rožnov pod Radhoštěm.

 

Magistrát hl. města Prahy

Realizace vzdělávacích kurzů v oblasti stavební legislativy pro stavební úřady a specializované stavební úřady hl. města Prahy.

 

Magistrát hl. města Prahy

Realizace vzdělávacích kurzů v oblasti stavební legislativy se zaměřením na bezbariérová řešení pro stavební úřady a specializované stavební úřady hl. města Prahy.

 

Krajský úřad Olomouckého kraje

Realizace akreditovaných vzdělávacích kurzů v oblasti legislativy v rámci projektu “Technická pasportizace, strategie ICT a vzdělávání.”

 

Krajský úřad Středočeského kraje

Realizace vdělávacích kurzů v oblasti projektového řízení a řízení rizik.

 

Krajský úřad Pardubického kraje

Podpora procesů kvality a systémových změn v řízení sociálních služeb v Pardubickém kraji.

 

Magistrát města Pardubice

Realizace vzdělávacích kurzů v oblasti stavební legislativy se zaměřením na bezbariérová řešení pro stavební úřad Magistrátu města Pardubice.

 

Magistrát města Most

Realizace vzdělávacího programu Prevence syndromu vyhoření pro pracovníky OSPOD magistrátu města Most.