„Každému člověku je jeho věk školou.“

Dopravní značení na pozemních komunikacích – ONLINE

Kurz je zaměřen na principy užívání a umisťování dopravního značení s ohledem na ustanovení § 77 a § 78 zákona č. 361/2000 Sb. (stanovení místní a přechodné úpravy provozu a užití dopravních značek, světelných signálů).
Číslo akreditace MV: AK/PV-175/2022 pro úředníky a AK/VE-91/2022 pro vedoucí úředníky
Název dle akreditace MV: Dopravní značení na pozemních komunikacích - webinář

Číst více…

  • 1 den
  • Online kurz
  • Úředník, Vedoucí úředník, Neúředník
  • 2900 Kč (DPH 0%) Kč
Dopravní značení na pozemních komunikacích – ONLINE

Online kurz prostřednictvím aplikace TEAMS – není nutné tuto aplikaci instalovat, přihlášení je možné přes webový prohlížeč. Účastníci dostanou před kurzem manuál pro použití této aplikace – jak se přihlásit, jak se zapojit do diskuze, jak klást dotazy apod.

Dopravní značení – všeobecný výklad

  • základní zásady organizace a řízení provozu na pozemních komunikacích z hlediska dopravního značení a souvisejícími právními  předpisy,
  • druhy dopravních značek a zařízení, s jejich rozdělením.
  • Zásady umísťování a užívání dopravních značek a  dopravních zařízení vždy s uvedením názorných příkladů. Přitom bude kladen důraz na účelnost, srozumitelnost a  výstižnost dopravních značek a dopravních zařízení.

Užití a umístění dopravního značení

  • Vlastní umísťování dopravních značek a dopravních zařízení.
  • Problematika umísťování značení

Objednat se na kurz

Kdo kurz vyučuje

JUDr. Pavel Vetešník, Ph.D.

JUDr. Pavel Vetešník, Ph.D.

Hlavní právník České národní banky, vedoucí katedry veřejného práva a veřejné správy na vysoké škole CEVRO Institut, člen rozkladové komise Ministerstva vnitra ČR, dlouhodobě se věnuje publikační a přednáškové činnosti v oblasti správního práva, přestupkového práva a legislativy související se silničním provozem..

Co by vás mohlo zajímat

Jak se na kurz přihlásit?

Na konci podrobných informací o kurzu je vždy připraven přihlašovací formulář, které je nutné vyplnit a odeslat. Následně budete kontaktování ohledně dalších informací ke konání kurzu.

Jsou vaše kurzy akreditované?

Ano, všechny námi nabízené kurzy jsou akreditované MV pro průběžné vzdělávání úředníků a vedoucích úředníků. Číslo akreditace naleznete vždy u informací o příslušném kurzu.

Mohu se zúčastnit i když nejsem úředník?

Kurzy jsou koncipovány pro potřeby úředníků ÚSC, ale není problém, aby se jich zúčastnili další zájemci. Zájemci, kteří nejsou pedagogičtí pracovníci budou muse zaplatit kurzovné s 21 % DPH.

Jakým způsobem lze kurz uhradit?

Úhradou faktury na náš účet. Faktura Vám bude zaslána nejpozději v den konání kurzu.