„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“

Kurzy

Akreditované vzdělávací kurzy pro vzdělávání úředníků územně správních celků:

Seřadit dle ceny:
Měření a rozúčtování nákladů na teplo – ONLINE

Měření a rozúčtování nákladů na teplo – ONLINE

Město: Online kurz
Délka kurzu: 1 den
Určení: Úředník, Vedoucí úředník, Neúředník
Cena: 2600 Kč (DPH 0%) Kč

Zobrazit více
Odpadové hospodářství – zákon o odpadech – ONLINE

Odpadové hospodářství – zákon o odpadech – ONLINE

Město: Online kurz
Délka kurzu: 1 den
Určení: Úředník, Vedoucí úředník, Neúředník
Cena: 2600 Kč (DPH 0%) Kč

Zobrazit více
Správa daní ve vztahu k místním poplatkům a aktuální novinky – ONLINE

Správa daní ve vztahu k místním poplatkům a aktuální novinky – ONLINE

Město: Online kurz
Délka kurzu: 1 den
Určení: Úředník, Vedoucí úředník, Neúředník
Cena: 2600 Kč (DPH 0%) Kč

Zobrazit více
Zákon na ochranu zvířat

Zákon na ochranu zvířat

Město: Praha
Délka kurzu: 1 den
Určení: Úředník, Vedoucí úředník, Neúředník
Cena: 2600 Kč (DPH 0%) Kč

Zobrazit více
Zákon na ochranu zvířat – ONLINE

Zákon na ochranu zvířat – ONLINE

Město: Online kurz
Délka kurzu: 1 den
Určení: Úředník, Vedoucí úředník, Neúředník
Cena: 2600 Kč (DPH 0%) Kč

Zobrazit více
Provoz dětských hřišť – ONLINE

Provoz dětských hřišť – ONLINE

Město: Online kurz
Délka kurzu: 1 den
Určení: Úředník, Vedoucí úředník, Neúředník
Cena: 2600 Kč (DPH 0%) Kč

Zobrazit více
Psychologická první pomoc a intervence krize – ONLINE

Psychologická první pomoc a intervence krize – ONLINE

Město: Online kurz
Délka kurzu: 1 den
Určení: Úředník, Vedoucí úředník, Neúředník
Cena: 2600 Kč (DPH 0%) Kč

Zobrazit více
Katastr nemovitostí – ONLINE

Katastr nemovitostí – ONLINE

Město: Online kurz
Délka kurzu: 1 den
Určení: Úředník, Vedoucí úředník, Neúředník
Cena: 2600 Kč (DPH 0%) Kč

Zobrazit více
Ochrana památkového fondu, zákon o státní památkové péči a související mezinárodní legislativa – ONLINE

Ochrana památkového fondu, zákon o státní památkové péči a související mezinárodní legislativa – ONLINE

Město: Online kurz
Délka kurzu: 1 den
Určení: Úředník, Vedoucí úředník, Neúředník
Cena: 2600 Kč (DPH 0%) Kč

Zobrazit více
Úvod do speciálních technik sociální práce s rodinami s dětmi – ONLINE

Úvod do speciálních technik sociální práce s rodinami s dětmi – ONLINE

Město: Online kurz
Délka kurzu: 1 den
Určení: Úředník, Vedoucí úředník, Neúředník
Cena: 2600 Kč (DPH 0 %) Kč

Zobrazit více
Zákon o lesích

Zákon o lesích

Město: Praha
Délka kurzu: 1 den
Určení: Úředník, Vedoucí úředník, Neúředník
Cena: 2600 Kč (DPH 0%) Kč

Zobrazit více
Zákon o lesích – ONLINE

Zákon o lesích – ONLINE

Město: Online kurz
Délka kurzu: 1 den
Určení: Úředník, Vedoucí úředník, Neúředník
Cena: 2600 Kč (DPH 0%) Kč

Zobrazit více
Provoz dětských hřišť – pro volené zástupce obcí

Provoz dětských hřišť – pro volené zástupce obcí

Město: Praha
Délka kurzu: 1 den
Určení: Neúředník
Cena: 2200 Kč (+DPH 21%) Kč

Zobrazit více
Provoz dětských hřišť – pro volené zástupce obcí – ONLINE

Provoz dětských hřišť – pro volené zástupce obcí – ONLINE

Město: Online kurz
Délka kurzu: 1 den
Určení: Neúředník
Cena: 2200 Kč (+DPH 21 %) Kč

Zobrazit více
Vedení obecní kroniky – ONLINE

Vedení obecní kroniky – ONLINE

Město: Online kurz
Délka kurzu: 1 den
Určení: Neúředník
Cena: 2600 Kč (DPH 0%) Kč

Zobrazit více
Problematika nájmu a nájemních vztahů k nemovitostem pro obce – ONLINE

Problematika nájmu a nájemních vztahů k nemovitostem pro obce – ONLINE

Město: Online kurz
Délka kurzu: 1 den
Určení: Úředník, Vedoucí úředník, Neúředník
Cena: 2600 Kč (DPH 0 %) Kč

Zobrazit více
Budování a provoz obecních vodních biotopů a biotopových koupališť – ONLINE

Budování a provoz obecních vodních biotopů a biotopových koupališť – ONLINE

Město: Online kurz
Délka kurzu: 1 den
Určení: Úředník, Vedoucí úředník, Neúředník
Cena: 2600 Kč (DPH 0%) Kč

Zobrazit více
Územní plánování – ONLINE

Územní plánování – ONLINE

Město: Online kurz
Délka kurzu: 1 den
Určení: Úředník, Vedoucí úředník, Neúředník
Cena: 2600 Kč (DPH 0 %) Kč

Zobrazit více
Energetický management pro ÚSC – ONLINE

Energetický management pro ÚSC – ONLINE

Město: Online kurz
Délka kurzu: 1 den
Určení: Úředník, Vedoucí úředník, Neúředník
Cena: 2800 Kč (DPH 0%) Kč

Zobrazit více
Problematika poruch rodičovské role – podpůrná sociální práce v rodině – ONLINE

Problematika poruch rodičovské role – podpůrná sociální práce v rodině – ONLINE

Město: Online kurz
Délka kurzu: 1 den
Určení: Úředník, Vedoucí úředník, Neúředník
Cena: 2600 Kč (DPH 0%) Kč

Zobrazit více
List vlastnictví a katastr nemovitostí – ONLINE

List vlastnictví a katastr nemovitostí – ONLINE

Město: Online kurz
Délka kurzu: 1 den
Určení: Úředník, Vedoucí úředník, Neúředník
Cena: 2600 Kč (DPH 0%) Kč

Zobrazit více
Zákon o ochraně ovzduší – povinnosti ÚSC – ONLINE

Zákon o ochraně ovzduší – povinnosti ÚSC – ONLINE

Město: Online kurz
Délka kurzu: 1 den
Určení: Úředník, Vedoucí úředník, Neúředník
Cena: 2700 Kč (DPH 0%) Kč

Zobrazit více
Stavební práce na kulturních památkách, stávající legislativa a praxe – ONLINE

Stavební práce na kulturních památkách, stávající legislativa a praxe – ONLINE

Město: Online kurz
Délka kurzu: 1 den
Určení: Úředník, Vedoucí úředník, Neúředník
Cena: 2600 Kč (DPH 0%) Kč

Zobrazit více
Zákon o ochraně přírody a krajiny

Zákon o ochraně přírody a krajiny

Město: Praha
Délka kurzu: 1 den
Určení: Úředník, Vedoucí úředník, Neúředník
Cena: 2700 Kč (DPH 0 %) Kč

Zobrazit více
Zákon o ochraně přírody a krajiny – ONLINE

Zákon o ochraně přírody a krajiny – ONLINE

Město: Online kurz
Délka kurzu: 1 den
Určení: Úředník, Vedoucí úředník, Neúředník
Cena: 2700 Kč (DPH 0%) Kč

Zobrazit více
Šetrné zemědělství na obecních pozemcích – ONLINE

Šetrné zemědělství na obecních pozemcích – ONLINE

Město: Online kurz
Délka kurzu: 1 den
Určení: Úředník, Vedoucí úředník, Neúředník
Cena: 2600 Kč (DPH 0%) Kč

Zobrazit více
Psychologické aspekty adopce a pěstounské péče – ONLINE

Psychologické aspekty adopce a pěstounské péče – ONLINE

Město: Online kurz
Délka kurzu: 1 den
Určení: Úředník, Vedoucí úředník, Neúředník
Cena: 2600 Kč (DPH 0%) Kč

Zobrazit více
Požární ochrana a bezpečnost staveb – ONLINE

Požární ochrana a bezpečnost staveb – ONLINE

Město: Online kurz
Délka kurzu: 1 den
Určení: Úředník, Vedoucí úředník, Neúředník
Cena: 2700 Kč (DPH 0 %) Kč

Zobrazit více
Registr územní identifikace adres a nemovitostí – RÚIAN – ONLINE

Registr územní identifikace adres a nemovitostí – RÚIAN – ONLINE

Město: Online kurz
Délka kurzu: 1 den
Určení: Úředník, Vedoucí úředník, Neúředník
Cena: 2700 Kč (DPH 0%) Kč

Zobrazit více
Problematika vztahů obce a škol – ONLINE

Problematika vztahů obce a škol – ONLINE

Město: Online kurz
Délka kurzu: 1 den
Určení: Úředník, Vedoucí úředník, Neúředník
Cena: 2700 Kč (DPH 0 %) Kč

Zobrazit více
Zákon o myslivosti

Zákon o myslivosti

Město: Praha
Délka kurzu: 1 den
Určení: Úředník, Vedoucí úředník, Neúředník
Cena: 2700 Kč (DPH 0%) Kč

Zobrazit více
Zákon o myslivosti – ONLINE

Zákon o myslivosti – ONLINE

Město: Online kurz
Délka kurzu: 1 den
Určení: Úředník, Vedoucí úředník, Neúředník
Cena: 2700 Kč (DPH 0 %) Kč

Zobrazit více
Domácí násilí – ONLINE

Domácí násilí – ONLINE

Město: Online kurz
Délka kurzu: 1 den
Určení: Úředník, Vedoucí úředník, Neúředník
Cena: 2700 Kč (DPH 0%) Kč

Zobrazit více
Územní plánování

Územní plánování

Město: Praha
Délka kurzu: 1 den
Určení: Úředník, Vedoucí úředník, Neúředník
Cena: 2700 Kč (DPH 0 %) Kč

Zobrazit více
Restaurování kulturních památek a jejich součástí, legislativa a praxe – ONLINE

Restaurování kulturních památek a jejich součástí, legislativa a praxe – ONLINE

Město: Online kurz
Délka kurzu: 1 den
Určení: Úředník, Vedoucí úředník, Neúředník
Cena: 2600 Kč (DPH 0%) Kč

Zobrazit více
Energetický management pro ÚSC

Energetický management pro ÚSC

Město: Praha
Délka kurzu: 1 den
Určení: Úředník, Vedoucí úředník, Neúředník
Cena: 2800 Kč (DPH 0%) Kč

Zobrazit více
Zákon o pohřebnictví, sociální pohřeb – povinnosti obce – ONLINE

Zákon o pohřebnictví, sociální pohřeb – povinnosti obce – ONLINE

Město: Online kurz
Délka kurzu: 1 den
Určení: Úředník, Vedoucí úředník, Neúředník
Cena: 2600 Kč (DPH 0%) Kč

Zobrazit více
Zadržování vody v krajině, revitalizace vodních toků, protipovodňová opatření – ONLINE

Zadržování vody v krajině, revitalizace vodních toků, protipovodňová opatření – ONLINE

Město: Online kurz
Délka kurzu: 1 den
Určení: Úředník, Vedoucí úředník, Neúředník
Cena: 2700 Kč (DPH 0%) Kč

Zobrazit více
Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu

Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu

Město: Praha
Délka kurzu: 1 den
Určení: Úředník, Vedoucí úředník, Neúředník
Cena: 2700 Kč (DPH 0 %) Kč

Zobrazit více
Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu – ONLINE

Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu – ONLINE

Město: Online kurz
Délka kurzu: 1 den
Určení: Úředník, Vedoucí úředník, Neúředník
Cena: 2700 Kč (DPH 0%) Kč

Zobrazit více
Požární ochrana a bezpečnost staveb

Požární ochrana a bezpečnost staveb

Město: Praha
Délka kurzu: 1 den
Určení: Úředník, Vedoucí úředník, Neúředník
Cena: 2700 Kč (DPH 0 %) Kč

Zobrazit více
Majetkové vztahy obce a příspěvkové organizace – ONLINE

Majetkové vztahy obce a příspěvkové organizace – ONLINE

Město: Online kurz
Délka kurzu: 1 den
Určení: Úředník, Vedoucí úředník, Neúředník
Cena: 2700 Kč (DPH 0%) Kč

Zobrazit více
Sociální pohřeb – povinnosti obce dle zákona – ONLINE

Sociální pohřeb – povinnosti obce dle zákona – ONLINE

Město: Online kurz
Délka kurzu: 1 den
Určení: Úředník, Vedoucí úředník, Neúředník
Cena: 2600 Kč (DPH 0%) Kč

Zobrazit více
Přestupky z pohledu památkového zákona, legislativa a praxe – ONLINE

Přestupky z pohledu památkového zákona, legislativa a praxe – ONLINE

Město: Online kurz
Délka kurzu: 1 den
Určení: Úředník, Vedoucí úředník, Neúředník
Cena: 2800 Kč (DPH 0%) Kč

Zobrazit více
Registr územní identifikace adres a nemovitostí – RÚIAN – ONLINE

Registr územní identifikace adres a nemovitostí – RÚIAN – ONLINE

Město: Online kurz
Délka kurzu: 1 den
Určení: Úředník, Vedoucí úředník, Neúředník
Cena: 2700 Kč (DPH 0%) Kč

Zobrazit více

Bohužel zadaným kritériím neodpovídá žádný kurz.