„Posláním od začátku do konce budiž hledati a nalézati způsob, který by umožnil, aby učitelé méně učili, žáci se však více naučili, aby ve školách neměl místa křik, pocit ošklivosti, vědomí marné práce.“

Komunitní energetika a sdílení elektřiny pro obce a města

Cílem školení je seznámit jeho účastníky s relativně novým a dynamicky se rozvíjejícím konceptem komunitní energetiky. Díky komplexnímu přístupu k problematice získají účastníci ucelenou představu o základních principech, fungování, typech, benefitech nebo roli a budoucích možnostech obcí. Školení poskytne i odpovědi na praktické otázky spojené s obecními projekty komunitní energetiky počínaje jejich přípravou, realizaci, financováním, technickou či občanskoprávní rovinou, včetně řady domácích a zahraničních příkladů dobré praxe.
Kurz je vhodný pro potřeby kvalifikace dle požadavků dotační výzvy č. 7/2023: Zakládání energetických společenství
Číslo akreditace MV: AK/PV-640/2023 pro úředníky a AK/VE-313/2023 pro vedoucí úředníky

Číst více…

 • 1 den
 • Praha
 • Úředník, Vedoucí úředník, Neúředník
 • 2900 Kč (DPH 0%) Kč
Komunitní energetika a sdílení elektřiny pro obce a města

Místo konání: Hotel a školící středisko Marianeum, Máchova 7, Praha 2 – Vinohrady

 1. Co je komunitní energetika – definice, historie, příklady, benefity, formy, činnosti, potenciál, mapa hráčů
 2. Právní rámec pro komunitní energetiku –  evropské směrnice, zákony a vyhlášky (vyhláška 404/2022 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, vyhláška 16/2016 Sb., o Podmínkách připojení k elektrizační soustavě, vyhláška č. 359/2020 Sb., o měření elektřiny, novela energetického zákona č. 19/2023 Sb. (tzv. Lex OZE I), hlavní principy lex OZE II
 3. Technická rovina komunitní energetiky – smart metery, akumulace, řízení, flexibilita, elektromobilita, TDD, distribuční síť a připojování nových zdrojů
 4. Role obce v komunitní energetice – komunální a komunitní energetika, občanské projekty, spolupráce s privátním sektorem
 5. Jak na komunitní energetiku v obci – typy projektů, krok za krokem přípravou projektu, ekonomika a financování, energetický management, městská energetická společnost, příklady z praxe, case study
 6. Komunitní energetika, OZE a veřejné mínění – zapojování veřejnosti, referenda, řešení typových situací, mýty a fakt o OZE a komunitní energetice
 7. Rady a doporučení – desatero komunitní energetiky pro úředníky samospráv
 8. Diskuze
 9. Písemný test pro ty, kteří potřebují kurz dle požadavků výzvy č. 7/2023: Zakládání energetických společenství

Objednat se na kurz

Kdo kurz vyučuje

Mgr. Tomáš Jagoš

Mgr. Tomáš Jagoš

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity. V Hnutí DUHA se dlouhodobě věnuje obnovitelným zdrojům energie a komunitní energetice. Nyní v rámci Unie komunitní energetiky organizuje odborné semináře a zahraniční exkurze. K problematice municipalit a komunitní energetiky vystupuje na konferencích a workshopech a je autorem několika publikací k problematice obnovitelných zdrojů energie v obcích.

Co by vás mohlo zajímat

Jak se na kurz přihlásit?

Na konci podrobných informací o kurzu je vždy připraven přihlašovací formulář, které je nutné vyplnit a odeslat. Následně budete kontaktování ohledně dalších informací ke konání kurzu.

Jsou vaše kurzy akreditované?

Ano, všechny námi nabízené kurzy jsou akreditované MV pro průběžné vzdělávání úředníků a vedoucích úředníků. Číslo akreditace naleznete vždy u informací o příslušném kurzu.

Mohu se zúčastnit i když nejsem úředník?

Kurzy jsou koncipovány pro potřeby úředníků ÚSC, ale není problém, aby se jich zúčastnili další zájemci. Zájemci, kteří nejsou pedagogičtí pracovníci budou muse zaplatit kurzovné s 21 % DPH.

Jakým způsobem lze kurz uhradit?

Úhradou faktury na náš účet. Faktura Vám bude zaslána nejpozději v den konání kurzu.