„Posláním od začátku do konce budiž hledati a nalézati způsob, který by umožnil, aby učitelé méně učili, žáci se však více naučili, aby ve školách neměl místa křik, pocit ošklivosti, vědomí marné práce.“

Psychologické aspekty adopce a pěstounské péče – ONLINE

Číslo akreditace MV: AK/PV-691/2023 pro úředníky a AK/VE-330/2023 pro vedoucí úředníky
Číslo akreditace MPSV: A2022/0066-SP/PC

Kurz seznamuje s náhledy na psychologické aspekty citlivého tématu adopce a pěstounské péče. Zabývá se jak motivací k pěstounské péči a adopci, tak i problematikou citových vazeb a případných poruch a jak s těmito aspekty pracovat.
Název dle akreditace MV: Psychologické aspekty adopce a pěstounské péče - webinář

Číst více…

 • 1 den
 • Online kurz
 • Úředník, Vedoucí úředník, Neúředník
 • 2900 Kč (DPH 0%) Kč
Psychologické aspekty adopce a pěstounské péče – ONLINE

Online kurz prostřednictvím aplikace TEAMS – není nutné tuto aplikaci instalovat, přihlášení je možné přes webový prohlížeč. Účastníci dostanou před kurzem manuál pro použití této aplikace – jak se přihlásit, jak se zapojit do diskuze, jak klást dotazy apod.

Videopozvánka od lektorky

1. Úvod do problematiky adopce a pěstounské péče

 • Motivace žadatelů o pěstounskou péči a adopci.
 • Srovnání role osvojitele, pěstouna a pěstouna na přechodnou dobu.

2. Problematika citové vazby

 • Poruchy citové vazby.
 • Poruchy citové vazby a jejich projevy.
 • Specifika dětí s poruchou citové vazby.
 • Náprava poruch citové vazby.

3. Identita dítěte v NRP

 • Biologická rodina a její význam pro dítě.
 • Problematika vztahů mezi vlastními a přijatými dětmi.
 • Realizace kontaktů dítěte s biologickou rodinou.

4. Nejčastější úskalí rodin pěstounů a osvojitelů

 • Truchlení a ztráta u dětí v náhradních rodinách.
 • Zkušenosti s ukončením pěstounské péče v případě vážných výchovných problémů.
 • Diskuse nad zkušenostmi účastníků.

Objednat se na kurz

Kdo kurz vyučuje

Mgr. Martina Kolářová

Mgr. Martina Kolářová

Působí jako psycholog a terapeut a jako krizový intervent. Je absolventem Filozofické fakulty MU v Brně, obor psychologie.

Co by vás mohlo zajímat

Jak se na kurz přihlásit?

Na konci podrobných informací o kurzu je vždy připraven přihlašovací formulář, které je nutné vyplnit a odeslat. Následně budete kontaktování ohledně dalších informací ke konání kurzu.

Jsou vaše kurzy akreditované?

Ano, všechny námi nabízené kurzy jsou akreditované MV pro průběžné vzdělávání úředníků a vedoucích úředníků. Číslo akreditace naleznete vždy u informací o příslušném kurzu.

Mohu se zúčastnit i když nejsem úředník?

Kurzy jsou koncipovány pro potřeby úředníků ÚSC, ale není problém, aby se jich zúčastnili další zájemci. Zájemci, kteří nejsou pedagogičtí pracovníci budou muse zaplatit kurzovné s 21 % DPH.

Jakým způsobem lze kurz uhradit?

Úhradou faktury na náš účet. Faktura Vám bude zaslána nejpozději v den konání kurzu.