„Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat.“

Šetrné zemědělství na obecních pozemcích – ONLINE

Cílem školení je přiblížit na praktických příkladech problematiku šetrného zemědělství na obecních pozemcích a na ukázkách představit výhody této praxe oproti klasickému modelu zemědělství včetně legislativních aspektů.
Název dle akreditace MV: Šetrné zemědělství na obecních pozemcích - webinář
Číslo akreditace MV: AK/PV-79/2023 pro úředníky a AK/VE-41/2023 pro vedoucí úředníky

Číst více…

 • 1 den
 • Online kurz
 • Úředník, Vedoucí úředník, Neúředník
 • 2900 Kč (DPH 0%) Kč
Šetrné zemědělství na obecních pozemcích – ONLINE

Online kurz prostřednictvím aplikace TEAMS – není nutné tuto aplikaci instalovat, přihlášení je možné přes webový prohlížeč. Účastníci dostanou před kurzem manuál pro použití této aplikace – jak se přihlásit, jak se zapojit do diskuze, jak klást dotazy apod.

Obsah kurzu:

 1. Nevýhody konvenčního zemědělství
 2. Výhody šetrného zemědělství
 3. Postup –  na příkladu hl. m. Praha a MČ Praha 12
 • inventarizace pozemků
 • rozhodnutí o jejich novém účelu
 • pozemky ponechané v péči obce
 • inventarizace pachtovních smluv
 • nové pachtovní smlouvy (podmínky pachtovní smlouvy)
 • spolupráce (spolky, školy…)
 1. Konkrétní případy (u každého i obecný rozbor proč)
 • agrolesnictví
 • louky biokoridory, sady, aleje
 • mokřady jako přirozená zásobárna vody
 • ochrana památných stromů na pozemcích
 1. Očekávané změny v budoucnu – ochrana vody, půdy, protierozní ochrana
 2. Diskuze / sdílení praktických zkušeností

Objednat se na kurz

Kdo kurz vyučuje

Ing. Jana Soukupová, Ph.D. a Ing. Eva Tylová

Ing. Jana Soukupová, Ph.D. a Ing. Eva Tylová

Ing. Jana Soukupová, Ph.D. působí na Fakultě životního prostředí ČZU na katedře vodního hodpodářství a environmentálního modelování. Ing. Eva Tylová působila na Ministerstvu životního prostředí jako náměstkyně ministra. Působila jako ředitelka České inspekce životního prostředí. Dále působila jako místostarostka Prahy 12 pro územní rozvoj a životní prostředí.

Co by vás mohlo zajímat

Jak se na kurz přihlásit?

Na konci podrobných informací o kurzu je vždy připraven přihlašovací formulář, které je nutné vyplnit a odeslat. Následně budete kontaktování ohledně dalších informací ke konání kurzu.

Jsou vaše kurzy akreditované?

Ano, všechny námi nabízené kurzy jsou akreditované MV pro průběžné vzdělávání úředníků a vedoucích úředníků. Číslo akreditace naleznete vždy u informací o příslušném kurzu.

Mohu se zúčastnit i když nejsem úředník?

Kurzy jsou koncipovány pro potřeby úředníků ÚSC, ale není problém, aby se jich zúčastnili další zájemci. Zájemci, kteří nejsou pedagogičtí pracovníci budou muse zaplatit kurzovné s 21 % DPH.

Jakým způsobem lze kurz uhradit?

Úhradou faktury na náš účet. Faktura Vám bude zaslána nejpozději v den konání kurzu.