„Teorie zůstane pouhou teorií, pokud nepřikročíme k činu.“

Specifika smluv o nemovitostech – ONLINE

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s problematikakou smluvních vztahů o nemovitostech. Kurz se zabývá tématy předkontraktační poctivost, vzájemná informační povinnost, zamezení modifikace, obchodní zvyklosti a zavedená praxe stran, změny smlouvy a závislé smlouvy, změna okolností, následná nemožnost plnění, smluvní pokuty, nechtěné prominutí dluhu, započtení, promlčecí doba, důvěrnost, registr smluv, ochrana před insolvencí druhé strany, akceptace plnění, AML a smluvní dokumentace.
Číslo akreditace MV: AK/PV-707/2023 – pro úředníky a AK/VE-344/2023 – pro vedoucí úředníky.
Název dle akreditace MV: Specifika smluv o nemovitostech - webinář

Číst více…

 • 1 den
 • Online kurz
 • Úředník, Vedoucí úředník, Neúředník
 • 2900 Kč (DPH 0 %) Kč
Specifika smluv o nemovitostech – ONLINE

Online kurz prostřednictvím aplikace TEAMS – není nutné tuto aplikaci instalovat, přihlášení je možné přes webový prohlížeč. Účastníci dostanou před kurzem manuál pro použití této aplikace – jak se přihlásit, jak se zapojit do diskuze, jak klást dotazy apod.

Videopozvánka lektora

Obsah kurzu:

 1. předkontraktační poctivost,
 2. vzájemná informační povinnost,
 3. zamezení modifikace, obchodní zvyklosti a zavedená praxe stran, změny smlouvy a závislé smlouvy, změna okolností, následná nemožnost plnění, smluvní pokuty, nechtěné prominutí dluhu, započtení, promlčecí doba, důvěrnost,
 4. registr smluv,
 5. ochrana před insolvencí druhé strany,
 6. akceptace plnění, AML a smluvní dokumentace.
 7. diskuze a příklady z praxe

 

Objednat se na kurz

Kdo kurz vyučuje

Mgr. Vladimír Syruček

Mgr. Vladimír Syruček

Jako právník se specializuje na problematiku katastru nemovitostí, dále řešení duplicitních vlastnictví, vyvlastnění, stavby na cizím pozemku, věcná břemena a jejich ocenění. Aktivně se věnuje lektorské činnosti a rovněž spolupracuje s předními vydavateli právnické odborné literatury. Je členem Hospodářské komory ČR, Jednoty českých právníků a Vzdělávacího centra Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR.

Co by vás mohlo zajímat

Jak se na kurz přihlásit?

Na konci podrobných informací o kurzu je vždy připraven přihlašovací formulář, které je nutné vyplnit a odeslat. Následně budete kontaktování ohledně dalších informací ke konání kurzu.

Jsou vaše kurzy akreditované?

Ano, všechny námi nabízené kurzy jsou akreditované MV pro průběžné vzdělávání úředníků a vedoucích úředníků. Číslo akreditace naleznete vždy u informací o příslušném kurzu.

Mohu se zúčastnit i když nejsem úředník?

Kurzy jsou koncipovány pro potřeby úředníků ÚSC, ale není problém, aby se jich zúčastnili další zájemci. Zájemci, kteří nejsou pedagogičtí pracovníci budou muse zaplatit kurzovné s 21 % DPH.

Jakým způsobem lze kurz uhradit?

Úhradou faktury na náš účet. Faktura Vám bude zaslána nejpozději v den konání kurzu.